Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Kácení dřevin rostoucích mimo les

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost ke kácení podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Povolování ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem (§ 3 písm. b) zákona) a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

Žádost musí obsahovat:
a)   jméno a adresu žadatele,
b)   doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,
c)   specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,
d)   udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
e)   zdůvodnění žádosti,
f)   pokud strom roste v objektu kulturní památky, též vyjádření odboru památkové péče MHMP.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Magistrát hlavního města Prahy

V případě, že se jedná o kácení dřevin rostoucích mímo les ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech.

Úřad městské části Praha 5

V ostatních případech.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor životního prostředí MHMP
Odd. ochrany přírody a krajiny Odboru ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5
10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklady jsou uvedeny pod bodem 7.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

"Žádost o kácení"
12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Bez poplatků.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (60 - 90 dnů).

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Vlastníci a spoluvlastníci pozemku, Občanská sdružení která se přihlásí jako účastníci řízení.

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Eventuelně - ve složitých případech doložení posudků (dendrologie, statika, když kořeny dřeviny narušují stavbu, prohlídku kanalizace, když kořeny dřeviny prorůstají do kanalizace).

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

posta@praha.eu
ozp@praha5.cz
podatelna@praha5.cz
17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání proti rozhodnutí vydaného ve věci kácení dřevin.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

V souladu se zák. č. 114/1992 Sb.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Informační střediska ÚMČ Praha 5
Úřad MČ Praha 5 - OŽP ÚMČ Praha 5
24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

21.08.2014
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout