Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Vítání občánků a životní jubilea

4 Úřad městské části Prahy 5 pravidelně pořádá slavnostní obřady k uvítání nově narozených dětí do života a životních jubileí (např. "Zlatá" a "Diamantová" svatba). Obřady se konají v obřadní síni Úřadu městské části Praha 5, na adrese Stroupežnického 493/10, Praha 5 - Smíchov. Vítání občánků se mohou zúčastnit děti do 1 roku, které mají v době slavnostního obřadu trvalý pobyt ve správním obvodu ÚMČ Prahy 5 (tj. Hlubočepy, Holyně, Jinonice (pouze část), Košíře, Malá Strana pouze část), Motol, Radlice, Smíchov. Tento slavnostní obřad probíhá 2x ročně, a to v období březen až květen a říjen až listopad. Pozvánky se posílají automaticky na adresu trvalého pobytu dítěte. Upozorňujeme rodiče dětí, že seznamy na slavnostní vítání občánků Prahy 5 jsou tištěny až s dvouměsíčním předstihem. Z tohoto důvodu se může stát, že bude zařazeno dítě, které již nemá trvalý pobyt na Praze 5, nebo ještě není v evidenci zařazené. V těchto případech žádáme rodiče o zpětnou vazbu a nahlášení případné změny. Pokud do půl roku dítěte neobdržíte pozvánku, kontaktujte prosím naší matriku. Životní jubilea ("Zlaté" a "Diamantové" svatby) Podmínkou uspořádání těchto slavnostních svatebních obřadů je trvalý pobyt manželů ve správním obvodu Městské části Praha 5. V případě zájmu o uspořádání této slavnosti, je třeba, oslovit matriku manželství.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vítání občánků: rodiče dítěte (matka, otec)
Životní jubilea: manželé, děti, vnuci

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Trvalý pobyt na MČ Praha 5.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oslovit matriku manželství ÚMČ Praha 5.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

ÚMČ Praha 5.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

ÚMČ Prahy 5, Štefánikova 13, 15, Praha 5 - odbor matrik a státního občanství, oddělení správy matrik a státního občanství - pracoviště: matrika manželství
1. patro, kancelář č. 112
telefonní čísla pro případné informace:
matrika manželství: Helena Marešová - 257 000 538, Lídie Janáčová - 257 000 539
úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 18.00 hodin (výdej pořadových čísel končí 30 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.30 hod., odbavení klientů ukončeno 10 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.50 hod.).

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vítání občánků: ---------------
Životní jubilea: oddací list, občanské průkazy manželů

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Slavnostní obřady se konají ve stanovených termínech

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Přihlášku k vítání občánků nelze zaslat elektronicky

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

11.12.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout