Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Jak postupovat v případě nalezené věci

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 nálezce ztracené věci musí postupovat takto:

1. V případě, že z nálezu vyplývá identita majitele ztracené věci, je povinností nálezce, aby o nálezu informoval toho, komu předmětná věc patří. Současně má nárok na nálezné, což si musí vypořádat s řádným majitelem věci. (Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení).

2. Pokud je součástí nálezu osobní doklad (cestovní pas a občanský průkaz), ten je povinností Úřadu od nálezce převzít a předat oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel odboru občanskosprávního, který podnikne další kroky, které mu ukládá zákon.

3. V případě, že majitel ztracené věci není znám, nálezce musí tuto odevzdat MHMP na pracoviště Ztrát a nálezů - ulice Karolíny Světlé 5, Praha 1, 110 00, nikoliv na Úřadu. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje jako by byl nálezcem.

Nová právní úprava bohužel zkomplikovala roli nálezce, který již nalezené věci, s výjimkou bodu 2., nemůže předat Úřadu nebo městské policii, jak to bylo možné doposud.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

1) Nález odevzdat občanovi, který věc ztratil.

2) V případě odevzdání nalezené ztracené věci v Praze na pracoviště Magistrátu hl.m.Prahy:

Magistrát hl. města Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní,odd. matrik, stát.občanství, voleb a územní identifikace, pracoviště Ztrát a nálezů, Karolíny Světlé 5/1019, Praha 1
Telefon: 224 235 085

3) V případě odevzdání nalezeného osobního dokladu občana (občanského průkazu nebo cestovního pasu):

Úřad městské části Praha 5, odbor živnostenský a občanskosprávních agend, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel, Štefánikova 13-15, Praha 5
Telefon: 257 000 957, 257 000 963

Magistrát hl.m.Prahy - pracoviště Ztráty a nálezy
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena (na území hl. m. Prahy je to Magistrát hl. města Prahy) zpravidla do tří dnů.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

12.10.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout