Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize

4 Matriční úřad městské části Prahy 5 vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí pro správní obvody Praha 5 a Slivenec. Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize obsahuje údaje potřebné pro uplatnění nároku fyzické osoby v cizině; v jiných případech se takové potvrzení vydá, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Potvrzení lze vydat fyzické osobě, která prokáže, že ho potřebuje k uplatnění nároku v cizině, nebo pokud tak stanoví zvláštní zákon.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Osoba podá matričnímu úřadu ústní či písemnou žádost o vydání potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize a prokáže, že potvrzení potřebuje k uplatnění nároku v cizině, nebo sdělí, podle kterého zvláštního zákona požaduje vydání potvrzení.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti u matričního úřadu, který vede matriční knihu, ze které má být vydáno potvrzení.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, na adrese: 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kanceláře č. 112 - manželství, č. 120, 121 - narození, č. 118 - úmrtí

Telefonní kontakty pro případné informace:

manželství: Lídie Janáčová - 257 000 539, Helena Marešová - 257 000 538

narození: Markéta Podjuklová - 257 000 850, Klára Charvátová Janatová - 257 000 596, Eva Pekařová - 257 000 884, Bc. Michaela Kuklová ? 257 000 882

úmrtí: Ing. Marta Prokopcová - 257 000 529, Irena Janoušová - 257 000 530

úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 - 18.00 hodin (výdej pořadových čísel končí 30 min. před ukončením úřední doby, tj. v 17.30 hod., odbavení klientů ukončeno 10 min. před koncem úřední doby, tj. v 17.50 hod.).

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žadatel předloží:
- platný doklad totožnosti, kterým lze prokázat totožnost;
- doklady, kterými může prokázat, že potvrzení potřebuje pro uplatnění svého nároku v cizině (resp. sdělí údaje, podle jakého zvláštního zákona požaduje vydání potvrzení).

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Jednotný formulář není stanoven. Žádost o vydání potvrzení je k dispozici v kancelářích Oddělení správy matrik a státního občanství.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Za vydání potvrzení se uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč v hotovosti za každou započatou stranu formátu A4.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Potvrzení je matriční úřad povinen vydat do 30 dnů od podání žádosti.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 24
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 3)

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

29.11.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout