Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Určení otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Rodiče dítěte pokud jsou plnoletí. V případě, že nedosáhli 18ti let, obrátí se na příslušný soud.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Rodiče dítěte mají možnost se dostavit ještě před narozením dítěte na kteroukoliv matriku narození a učinit souhlasné prohlášení o svém otcovství k dosud nenarozenému dítěti nebo se mohou dostavit až po jeho narození.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěva na matrice narození.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

K nenarozenému dítěti kdekoliv, k narozenému dítěti lze určit otcovství také kdekoliv, pokud byl již vystaven rodný list dítěte (předkládá se při určení otcovství).
K narozenému dítěti ve FN Motol doporučujeme navštívit Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství, matriku narození, na adrese: 150 22 Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 236/13, 246/15, 1. patro, kancelář č. 120 a č. 121. Pokud chcete dodatečně určit otcovství k narozenému dítěti, které ještě nemá vystaven rodný list, dostavte se oba osobně po telefonické domluvě s námi.

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5, Odbor matrik a státního občanství, Oddělení správy matrik a státního občanství (matrika narození), Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 13,15, I. patro, kanceláře č. 120 a č. 121.
Telefonní kontakty:
Markéta Podjuklová - 257 000 850, Klára Charvátová Janatová - 257 000 596, Eva Pekařová - 257 000 884, Bc. Michaela Kuklová - 257 000 882

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Rodiče dosud nenarozeného dítěte předloží tyto doklady:
- oba občanské průkazy
- oba rodné listy
- matka těhotenský průkaz
- rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
- ovdovělá matka úmrtní list manžela
- matka cizinka potvrzení o rodinném stavu z domovského státu
- cizinci: rodné listy (originály nebo úředně ověřené fotokopie), přeložené do českého jazyka, příp. opatřené vyšším ověřením; pokud nehovoří a nerozumí česky, je nutná přítomnost soudního tlumočníka.
V případě nejasností ohledně cizozemských dokladů doporučujeme telefonickou konzultaci.

Pokud se jedná o dítě již narozené, předloží rodiče tyto doklady:
- oba občanské průkazy
- oba rodné listy
- rodný list dítěte, pokud byl již vystaven
- rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu
- ovdovělá matka úmrtní list manžela
- matka cizinka potvrzení o stavu z domovského státu
- cizinci: rodný list dítěte, rodné listy rodičů přeložené do českého jazyka, příp. vyšší ověření, pokud nehovoří a nerozumí česky, je nutná přítomnost soudního tlumočníka.
V případě nejasností ohledně cizozemských dokladů doporučujeme telefonickou konzultaci.

Aby mohlo být v obou případech otcovství určeno, musí od právní moci rozsudku o rozvodu uplynout 300 dní, rovněž u ovdovělé matky musí od data úmrtí manžela uplynout 300 dní.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Prohlášení o určení otcovství vyplní matrikář za přítomnosti rodičů dítěte.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Sepsání prohlášení ani vystavení nového rodného listu nepodléhá správnímu poplatku.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Ihned v případě, že jsou předloženy požadované doklady.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

29.11.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout