Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Vyjádření ke studiím, projektům, apod.

4 Vyjádření dotčeného orgánu na úseku dopravy a silničního hospodářství vyplývá ze znění zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Tímto stanoviskem jsou hájeny zájmy stanovené zvláštními předpisy - zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, zák. č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost podává ten, v jehož zájmu je projednání studie či projektové dokumentace.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5
9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

oddělení přestupků a posuzování projektů Odboru dopravy ÚMČ Praha 5
10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pro vydání stanoviska je nutno dodat žádost a situaci, ze které vyplývá navrhované řešení záměru, dopravní značení. U všech případů je nutné zpracovaní dopravním odborníkem při zohlednění příslušných norem a zákonných ustanovení.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Nejsou

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle Správního řádu (30 – 60 dnů).

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Případná úprava dokumentace na základě našich požadavků.

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

posta@praha5.cz
odp@praha5.cz
podatelna@praha5.cz - e-mailová adresa pro podání pomocí elektronického podpisu
17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

Zákon č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o pravidlech provozu na pozemních komunikacích

Nařízení č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterými se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky v rámci územního nebo stavebního řízení.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce podle Stavebního zákona.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Úřad MČ Praha 5 - ODP ÚMČ Praha 5
Informační střediska ÚMČ Praha 5
24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

Připojení sjezdu ke komunikaci; Stanovení dopravního značení.

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

09.01.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout