Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Stanovení dopravního značení

4 Stanovení dopravního značení je pojem vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích. Tímto pojmem je míněna místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace (dopravní značení a zařízení).
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost podává ten, v jehož zájmu je instalace či úprava dopravního značení prováděna.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Předchozí vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, případně projednání s příslušným drážním úřadem (tramvajová nebo železniční doprava).

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5
9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Oddělení přestupků a posuzování projektů Odboru dopravy ÚMČ Praha 5
10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pro vydání stanoviska je nutno dodat vyplněnou žádost a situaci, ze které vyplývá návrh dopravního značení. U většiny případů je nutné zpracovaní dopravním odborníkem při zohlednění vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích a normy ČSN-EN 12899-1. Je třeba také k žádosti přiložit výpis z Katastru nemovitostí a případně plnou moc.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Pouze formulář "Žlutá klikatá čára před vjezdem", který najdete na web. stránkách ÚMČ Praha 5 (www.praha5.cz) v sekci Formuláře ke stažení - oddělení dopravy.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Nejsou

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle Správního řádu (30 – 60 dnů).

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Policie ČR, případně příslušný drážní úřad (tramvajová nebo železniční doprava).

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Zajištění instalace stanoveného dopravního značení či zařízení odbornou firmou. Dále je po žadateli požadována následná údržba tohoto značení či zařízení.

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

odp@praha5.cz
posta@praha5.cz
podatelna@praha5.cz - e-mailová adresa pro podání pomocí elektronického podpisu
17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Norma ČSN-EN 12899-1

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Ve smyslu příslušných ustanovení Správního řádu.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokuta u právnických i fyzických osob, dle § 42a, zákona 13/1997 Sb.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Úřad MČ Praha 5 - ODP ÚMČ Praha 5
Informační střediska ÚMČ Praha 5
24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami; Zvláštní užívání komunikací.

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

09.01.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout