Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Připojení sjezdu ke komunikaci

4 Připojení sjezdu ke komunikaci je pojem vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tímto pojmem je míněno zřízení, úprava či zrušení dopravního připojení nemovitosti formou sjezdu nebo nájezdu k pozemní komunikaci.
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost podává ten, v jehož zájmu je připojení sjezdu ke komunikaci zřizováno.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace a předchozí souhlas příslušného orgánu Policie ČR.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti u příslušného silničního správního úřadu.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5
9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Oddělení přestupků a posuzování projektu Odboru dopravy ÚMČ Praha 5
10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pro vydání rozhodnutí o připojení sjezdu ke komunikaci je nutno dodat situaci, ze které vyplývají šířkové a sklonové parametry. Odbočovací oblouky musí vycházet ze závazné normy ČSN 736102 a zohledňovat normy ČSN 736101 a ČSN 736110. Vjezd musí splňovat rozhledové podmínky.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář žádosti lze získat na www.praha5.cz - v sekci formuláře ke stažení, odboru dopravy popř. na odboru dopravy v úředních hodinách

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek je 500,- Kč. Poplatek žadatel uhradí v pokladně ÚMČ Praha 5, na základě pokynů oddělení dopravy. Zaplacení je nutno provést před obdržením rozhodnutí.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle Správního řádu (30 – 60 dnů).

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Vlastník dotčené komunikace a Policie ČR.

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Plnění podmínek rozhodnutí obsažených v povolujícím rozhodnutí.

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

odp@praha5.cz
posta@praha5.cz
podatelna@praha5.cz - e-mailová adresa pro podání pomocí elektronického podpisu
17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Norma ČSN 736101
Norma ČSN 736102
Norma ČSN 766110

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání ve smyslu Správního řádu.

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokuta 300 000 Kč u právnických i fyzických osob.

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Úřad MČ Praha 5 - ODP ÚMČ Praha 5
Informační střediska ÚMČ Praha 5
24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami; Zvláštní užívání komunikací.

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

09.01.2017
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout