Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Investor, nebo ten kdo má plnou moc k zastupování investora.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

K nezemědělským účelům, po dobu kratší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu nemusíte žádat o souhlas s vynětím zemědělské půdy ze ZPF.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Způsob řešení závisí na výměře, o kterou se žádá.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo životního prostředí ČR
9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odd. ochrany přírody a krajiny Odboru ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5
Odd. ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí MHMP
10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- Výpis z katastru nemovitostí,
- snímek z katastru nemovitostí s vyznačeným záborem,
- nejste-li majitelem,tak souhlas vlastníka pozemku,
- výměra zabírané plochy v ha,
- předpokládaná skrývka ornice v m3,
- důvod záboru,
- vypočtený odvod (v případě, že se předepisuje).

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Výška poplatku záleží od výměry a bonity půdy.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podle Správního řádu (30 – 60 dnů).

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

V případě předepsání odvodů se k rozhodnutí vyjadřuje Finanční úřad.

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Nejsou

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

ozp@praha5.cz
podatelna@praha5.cz
ozp@praha.eu
posta@praha.eu
17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejsou

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ministerstvo životního prostředí ČR
24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

21.08.2014
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout