Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

[#] Základní zobrazení [##] Rozšířené zobrazení [###] Kompletní zobrazení

3

Posečkání úhrady místních poplatků a pokut uložených odvětvovými odbory ÚMČ Praha 5, nebo rozložení jejich úhrad na splátky

4
5
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická nebo právnická osoba, nebo těmito osobami zplnomocněná jiná osoba.

6
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

V případě, bylo-li by neprodlené zaplacení místního poplatku nebo pokuty spojeno pro dlužníka s vážnou újmou, nebo není-li z jiných důvodů možné vybrat celý nedoplatek od dlužníka najednou, může být povoleno posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky.

7
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky.

8
Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 5

9
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Odbor ekonomický
Oddělení místních poplatků a pokut
Bc. Zdenka Balzarová
Alena Pallagyová
Eva Kubátová
Jitka Hartmanová

10
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Rozhodnutí na místní poplatek nebo pokutu – po nabytí právní moci.

11
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou potřebné, žádost dlužník sepíše volnou formou.

12
Jaké jsou v této situaci správní poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek ve výši 400,- Kč.
Poplatek je splatný bez vyměření, před vydáním rozhodnutí o povolení posečkání daně nebo o povolení zaplacení ve splátkách a to v hotovosti při podání žádosti (v pokladně úřadu MČ Praha 5) nebo poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku nebo bezhotovostním převodem na účet č. 19-2000857329/0800, KS 1148, VS je přidělen úřadem při podání žádosti.

13
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů.

14
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

15
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16
Můžete využít tuto elektronickou službu:

Zaslání dotazu elektronickou poštou na jména a e-mailové adresy uvedené v bodě 9.

17
Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

19
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

23
Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24
Související životní situace a návody, jak je řešit:

28
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

04.01.2016
29
Datum konce platnosti návodu:

Vytisknout