Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
23 1 20. 02. 2018 Schválení zápisu 22. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 23. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 23. zasedání ZMČ Praha 5
23 2 20. 02. 2018 Podnět na pořízení změny ÚP SÚ HMP pro záměr "Prodloužení tramvajové trati z Radlic do Jinonic"
23 3 20. 02. 2018 Podnět na pořízení změny ÚP SÚ HMP "Školní areál Jinonice"
23 4 20. 02. 2018 Novelizace Jednacího řádu ZMČ P5
23 5 20. 02. 2018 Žádost o prominutí příslušenství pohledávek nájemci bytu nad 100 tis. Kč
23 6 20. 02. 2018 Zborovská 8, č.p. 1188 - záměr prodeje bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva
23 7 20. 02. 2018 Janáčkovo nábřeží 29, č. p. 1072, záměr prodeje bytových jednotek s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva
23 8 20. 02. 2018 Prodej bytových jednotek dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 oprávněným nájemcům bytů, kteří přijali nabídku na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
23 9 20. 02. 2018 Způsob řešení nerovného postavení kupujících bytových jednotek u prodejů bytů oprávněným nájemcům v souladu s usnesením ZMČ č. 21/5/2017 ze dne 14.11.2017
23 10 20. 02. 2018 Prodej 14 volných bytových jednotek dle Zásad...- I. výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce za nejvyšší nabídkovou cenu
23 11 20. 02. 2018 Nabídka odkoupení stavby bez č. p. stojící na pozemku parc. č. 849/2 v k. ú. Hlubočepy od PREdistribuce a. s. v předkupním právu dle § 3056 NOZ
23 12 20. 02. 2018 Žádost o prodej pozemku parc. č. 4887/2 k. ú. Smíchov od vlastníka souvisejících nemovitých věcí
23 13 20. 02. 2018 Žádost o prodej id. 1/5 pozemku parc. č. 1192 k. ú. Košíře od spoluvlastníka a vlastníka sousedních nemovitých věcí
23 14 20. 02. 2018 Žádost o prodej části id. 1/6 pozemku parc. č. 1805/2 k. ú. Smíchov od spoluvlastnice pozemku
23 15 20. 02. 2018 Odkoupení pozemku parc.č. 1320/4 k.ú. Hlubočepy od Fotbalového klubu Zlíchov 1914, z.s.
23 16 20. 02. 2018 Finanční příspěvek organizaci Naděje ve výši 180.000 Kč na zajištění mobilní jednotky a terénního programu v ohrožených lokalitách Prahy 5 v roce 2018
23 17 20. 02. 2018 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 20. 12. 2017 do 20. 2. 2018
23 18 20. 02. 2018 Zpráva o činnosti Výboru pro sport a zahraniční vztahy za rok 2017
23 19 20. 02. 2018 Zpráva o činnosti Výboru životního prostředí Zastupitelstva MČ P5 za období červenec-prosinec 2017
23 20 20. 02. 2018 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ P5 za 2. pololetí roku 2017
23 21 20. 02. 2018 Změny ve výborech Zastupitelstva městské části P5
23 22 20. 02. 2018 Změna jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 5
23 23 20. 02. 2018 Převod části činností ZŠ vykonávaných příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 na nově zřízenou přísp. organizaci Základní škola Praha 5-Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, která vznikne odtržením odlouč. pracoviště ZŠ a MŠ Kořenského
23 24 20. 02. 2018 Zpráva o činnosti Školského výboru Zastupitelstva MČ Praha 5 za období leden - prosinec 2017
23 25 20. 02. 2018 Plán činnosti Školského výboru Zastupitelstva MČ Praha 5 na období leden - září 2018
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů