Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
22 1 19. 12. 2017 Schválení zápisu 21. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 22. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 22. zasedání ZMČ Praha 5
22 2 19. 12. 2017 Pč.p. 2070 Radlická 112 - prodej bytové jednotky dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 oprávněnému nájemci bytu, který přijal nabídku na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
22 3 19. 12. 2017 Konečná zpráva o průběhu likvidace a Návrh na použití likvidačního zůstatku obecně prospěšné společnosti „Společný azylový dům Městských částí Praha 5 a Praha 11 o.p.s.“
22 4 19. 12. 2017 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115
22 5 19. 12. 2017 Poskytnutí daru předsedům a členům okrskových volebních komisí, kteří nejsou zaměstnanci Úřadu městské části Praha 5 při volbách na volbu prezidenta České republiky 2018
22 6 19. 12. 2017 Návrh dodatku č. 4 zřizovací listiny a dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629
22 7 19. 12. 2017 Prodej pozemku parc. č. 1712/3 v k. ú. Hlubočepy vlastníkovi stavby garáže
22 8 19. 12. 2017 Zrušení usnesení ZMČ č. 19/25/2017 - Prodej pozemku parc. č. 2478/5 v k. ú. Smíchov, vlastníkovi stavby garáže
22 9 19. 12. 2017 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2017
22 10 19. 12. 2017 Čestné občanství městské části Praha 5 za rok 2017
22 11 19. 12. 2017 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
22 12 19. 12. 2017 Stanovení odměn a náhrad výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ v kalendářním roce 2018
22 13 19. 12. 2017 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 15. 11. do 19. 12. 2017
22 14 19. 12. 2017 Projekt "Participativní rozpočet městské části Praha 5 pro rok 2018"
22 15 19. 12. 2017 Návrh rozpočtu městské části Praha 5 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2023
22 16 19. 12. 2017 Delimitace Kulturního centra Praha 5 p.o. Zahradníčkova 1118/2, 150 00 Praha 5 a koncesní smlouva na využití letohrádku Portheimka pro stálou expozici skla
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů