Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
21 1 14. 11. 2017 Schválení zápisu 20. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 21. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 21. zasedání ZMČ Praha 5
21 2 14. 11. 2017 Prodej bytových jednotek dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 oprávněným nájemcům bytů, kteří přijali nabídku na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
21 3 14. 11. 2017 Prodej půdních bytových jednotek vybudovaných do vlastnictví MČ Praha 5 stavebníky - oprávněnými nájemci bytových jednotek
21 4 14. 11. 2017 č.p. 84 Janáčkovo nábřeží 9 - záměr prodeje 3 bytových jednotek s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemcům bytového družstva
21 5 14. 11. 2017 Změna Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5
21 6 14. 11. 2017 Vyhlášení dotačního programu "Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti“ pro rok 2018
21 7 14. 11. 2017 Vyhlášení dotačního programu v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky v roce 2018
21 8 14. 11. 2017 Vyhlášení dotačních programů pro podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 pro rok 2018
21 9 14. 11. 2017 Vyhlášení dotačních programů "Místo pro život a ekologické programy" v enviromentální oblasti pro rok 2018
21 10 14. 11. 2017 Vyhlášení dotačních programů v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2018
21 11 14. 11. 2017 Vyhlášení dotačního programu "Podpora a rozvoj podnikání na území MČ Praha 5" pro rok 2018
21 12 14. 11. 2017 Vyhlášení dotačního programu "Rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti na území MČ Praha 5" pro rok 2018
21 13 14. 11. 2017 Vyhlášení dotačních programů na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2018
21 14 14. 11. 2017 Vyhlášení dotačního programu "Podpora zachování a obnovy památek na území MČ Praha 5 v roce 2018"
21 15 14. 11. 2017 Vyhlášení dotačních programů na podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 5 v roce 2018
21 16 14. 11. 2017 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 980.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
21 17 14. 11. 2017 Dar pro Společenství vlastníků jednotek v bytovém domě č. p. 729, k. ú. Smíchov, Praha 5 na zajištění opravy fresky na fasádě
21 18 14. 11. 2017 Zpráva o činnosti Výboru podpory podnikání a EU fondů za 1. pololetí roku 2017
21 19 14. 11. 2017 Zpráva o činnosti Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 za 1. pololetí roku 2017
21 20 14. 11. 2017 Zpráva o činnosti Vzdělávacího a informačního centra Praha 5 za období duben - říjen 2017
21 21 14. 11. 2017 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 5. 9. do 14. 11. 2017
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů