Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
19 1 20. 06. 2017 Schválení zápisu 18. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 19. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 19. zasedání ZMČ Praha 5
19 2 20. 06. 2017 Zpráva o činnosti Obvodního ředitelství Městské Policie Praha 5 za rok 2016
19 3 20. 06. 2017 Zpráva o činnosti Policie České republiky na území MČ Praha 5 za rok 2016
19 4 20. 06. 2017 Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2016
19 5 20. 06. 2017 Schválení účetní závěrky městské části Praha 5 za rok 2016
19 6 20. 06. 2017 Směna části pozemku parc. č. 545 v k. ú Smíchov, o výměře 1966 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 5, za pozemky parc. č. 1282/1 a 1282/6 v k. ú. Hlubočepy, o celkové výměře 3013 m2, ve vlastnictví fyzických osob
19 7 20. 06. 2017 Zakládací listina Vzdělávacího a informačního centra Praha 5, o. p. s.
19 8 20. 06. 2017 Návrh na zrušení akce s názvem „ZŠ a MŠ Radlická, objekt Na Pláni 59/3186“ a návrh na její náhradu za dvě jiné akce MŠ se speciálními třídami DUHA, Trojdílná 18/1117, Praha 5 Košíře“ a „ZŠ Nepomucká, odloučené pracoviště Beníškové 1/1258“
19 9 20. 06. 2017 Dar pro Švandovo divadlo na Smíchově na zajištění kulturní činnosti v roce 2017
19 10 20. 06. 2017 Poskytnutí finančního daru Policii České republiky OŘ Praha II
19 11 20. 06. 2017 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
19 12 20. 06. 2017 Odpis pohledávek nájemců nebytových prostorů nad 100 tis. Kč
19 13 20. 06. 2017 Prodej bytových jednotek dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 oprávněným nájemcům bytů, kteří přijali nabídku na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
19 14 20. 06. 2017 Rozpočtové opatření v rámci havarijního stavu - převod finančních prostředků na "Opravu asfaltového chodníku v parku Klamovka na Praze 5"
19 15 20. 06. 2017 Prodej půdních bytových jednotek dle Zásad pro prodej bytů, schválených ZMČ Praha 5 oprávněným nájemcům bytů a stavebníkům, kteří přijali nabídku na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
19 16 20. 06. 2017 Č.p. 797 Lidická č.o. 8 - prodej bytové jednotky rozšířené do půdního prostoru oprávněnému nájemci bytu
19 17 20. 06. 2017 Č.p. 278 Štefánikova č.o. 40 - prodej bytové jednotky vlastníkovi sousední jednotky za účelem scelení administrativně rozdělených bytů
19 18 20. 06. 2017 Prodej pozemku parc. č. 3560, jehož součástí je dům č. p 865 Grafická 46, vše k. ú. Smíchov
19 19 20. 06. 2017 Prodej volných bytových jednotek v domě č.p. 291 a 292 Lidická č. o. 38 a 40, k. ú. Smíchov
19 20 20. 06. 2017 Petice proti uzavřenému jednání výborů městské části Praha 5
19 21 20. 06. 2017 Žádost o prodej pozemku parc. č. 387/1 v k. ú. Motol, od vlastníka sousedních nemovitých věcí
19 22 20. 06. 2017 Prodej pozemku parc. č. 351/3 v k. ú. Jinonice, vlastníkovi stavby garáže
19 23 20. 06. 2017 Prodej pozemků parc. č. 2472/3 a 2472/4 v k. ú. Smíchov, vlastníkovi staveb garáží
19 24 20. 06. 2017 Prodej pozemku parc. č. 2472/5 v k. ú. Smíchov, vlastníkům stavby garáže
19 25 20. 06. 2017 Prodej pozemku parc. č. 2478/5 v k. ú. Smíchov, vlastníkovi stavby garáže
19 26 20. 06. 2017 Prodej pozemku parc. č. 2111/2 v k. ú. Smíchov, vlastníkům stavby garáže
19 27 20. 06. 2017 Prodej id. 1/4 pozemků parc. č. 3173/3 a 3173/12 v k. ú. Smíchov, zastavěných stavbami ve vlastnictví fyzických osob
19 28 20. 06. 2017 Zmocnění Rady MČ Praha 5 k provádění rozpočtových opatření v souvislosti s novou organizační strukturou Úřadu městské části Praha 5
19 29 20. 06. 2017 Novela jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 5
19 30 20. 06. 2017 Statut Výboru podpory podnikání a EU fondů ZMČ P5
19 31 20. 06. 2017 Statut Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5
19 32 20. 06. 2017 Statut Výboru pro sport a zahraniční vztahy
19 33 20. 06. 2017 Zhodnocování volných finančních prostředků MČ Praha 5 - Usnesení Finančního výboru ZMČ Praha 5
19 34 20. 06. 2017 Změny ve výborech ZMČ P5
19 35 20. 06. 2017 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 08.04.2017 do 11.06.2017
19 36 20. 06. 2017 Územní studie Barrandov - Fáze I.
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů