Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
18 1 25. 04. 2017 Schválení zápisu 17. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 18. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 18. zasedání ZMČ Praha 5
18 2 25. 04. 2017 Vyúčtování dotací přidělených v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky v roce 2016
18 3 25. 04. 2017 Vyúčtování dotací pro podporu kultury a rozvoje kulturních aktivit za r. 2016
18 4 25. 04. 2017 Vyúčtování dotací na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2016
18 5 25. 04. 2017 Vyúčtování dotací přidělených v roce 2016 v rámci dotačního řízení na podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5, v oblasti sociální a neinvestičního příspěvku organizaci Naděje
18 6 25. 04. 2017 Vyúčtování dotací v programu "Podpora a rozvoj podnikání na území MČ Praha 5 pro rok 2016"
18 7 25. 04. 2017 Vyúčtování dotací v programu „Místo pro život a ekologické programy" za rok 2016
18 8 25. 04. 2017 Vyúčtování dotací na podporu sportu za rok 2016
18 9 25. 04. 2017 Vyúčtování dotací v oblasti zachování a obnovy nemovitých kulturních památek na území MČ Praha 5 za rok 2016
18 10 25. 04. 2017 Aktualizace vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
18 11 25. 04. 2017 Přidělení dotací v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2017
18 12 25. 04. 2017 Přidělení dotací "Podpora a rozvoj podnikání na území MČ Praha 5 v roce 2017"
18 13 25. 04. 2017 Přidělení dotací v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky v roce 2017
18 14 25. 04. 2017 Přidělení dotací v rámci Dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2017
18 15 25. 04. 2017 Přidělení dotací pro podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti pro rok 2017
18 16 25. 04. 2017 Přidělení dotací pro podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 pro rok 2017
18 17 25. 04. 2017 Přidělení dotací "Podpora sportu na území MČ Praha 5 v roce 2017"
18 18 25. 04. 2017 Přidělení dotací na podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 5 v roce 2017
18 19 25. 04. 2017 Přidělení dotací v programu „Místo pro život a ekologické programy" pro rok 2017
18 20 25. 04. 2017 Přidělení dotací na podporu zachování a obnovy kulturních památek na území MČ Praha 5 v roce 2017
18 21 25. 04. 2017 Poskytnutí daru předsedům a členům okrskových volebních komisí, kteří nejsou zaměstnanci Úřadu městské části Praha 5 při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
18 22 25. 04. 2017 Neinvestiční finanční příspěvek Městské knihovně v Praze na provoz dvou poboček na území MČ Praha 5 - Ostrovského 29/972 a Musílkova 62/335 v roce 2017
18 23 25. 04. 2017 Poskytnutí finančních prostředků Městské policii hl. m. Prahy - Obvodní ředitelství Praha 5
18 24 25. 04. 2017 Finanční příspěvek Naději ve výši 180.000 Kč na zajištění mobilní jednotky a terénního programu v ohrožených lokalitách Prahy 5 v roce 2017
18 25 25. 04. 2017 Místní Agenda 21 v Praze 5 - rozdělení kompetencí
18 26 25. 04. 2017 Přehled rozpočtových opatření
18 27 25. 04. 2017 K Vodojemu č. o. 3, 5, č. p. 201, 202 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů
18 28 25. 04. 2017 Křížová č. o. 43, č. p. 264 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
18 29 25. 04. 2017 Č.p. 782 Arbesovo náměstí č.o. 13 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
18 30 25. 04. 2017 Holubova č. p. 2518, č. o. 2 - prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
18 31 25. 04. 2017 Č.p. 57 Jindřicha Plachty č.o. 29 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
18 32 25. 04. 2017 Č.p. 150 U Malvazinky č.o. 24, k.ú. Smíchov - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
18 33 25. 04. 2017 Č.p. 2327 Stroupežnického č.o. 28 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
18 34 25. 04. 2017 Č.p. 303 Musílkova č.o. 3 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
18 35 25. 04. 2017 Č.p 857, 858 Lamačova - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
18 36 25. 04. 2017 Č.p. 164 Mahenova č.o. 2 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
18 37 25. 04. 2017 Udělení výjimky ze Zásad prodeje bytů pro 2 původní nájemce bytů čp 316 Štefánikova 8
18 38 25. 04. 2017 Prodej volných bytových jednotek v domě č.p. 291 a 292 Lidická č. o. 38 a 40, k. ú. Smíchov
18 39 25. 04. 2017 Prodej pozemku parc. č. 3628/1, jehož součástí je dům č. p. 1785 Holečkova 66, včetně pozemku parc. č. 3628/2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku parc. č. 3629 zahrada, vše k. ú. Smíchov
18 40 25. 04. 2017 1. etapa projektů zateplení mateřských a základních škol - souhlas se spolufinancováním
18 41 25. 04. 2017 Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor nad 100 tis. Kč
18 42 25. 04. 2017 Odkoupení pozemků parc.č. 1350/2 a 1353/4 v k.ú. Jinonice od ČR - Ministerstva obrany - na základě výběrového řízení
18 43 25. 04. 2017 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 25.01.2017 do 07.04.2017
18 44 25. 04. 2017 Zpráva o činnosti Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ P5 za rok 2016
18 45 25. 04. 2017 Zpráva o činnosti Školského výboru ZMČ Praha 5 za období duben - prosinec 2016
18 46 25. 04. 2017 Změny ve výborech
18 47 25. 04. 2017 Změna usnesení ZMČ č. 14/19/2016 - stanovení počtu uvolněných členů ZMČ P5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů