Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
16 1 16. 02. 2017 Schválení zápisu 15. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 16. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 16. zasedání ZMČ Praha 5
16 2 16. 02. 2017 Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022
16 3 16. 02. 2017 Stanovení odměn a náhrad výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ v kalendářním roce 2017
16 4 16. 02. 2017 Určení způsobu nakládání s bytovými domy ve 100 % vlastnictví hl.m. Prahy - svěřených do správy MČ Praha 5, u kterých dosud nebylo rozhodnuto o privatizaci
16 5 16. 02. 2017 Prodej pozemku parc.č. 2998, jehož součástí je dům č.p. 269 Zubatého 1, k.ú. Smíchov, Bytovému družstvu Zubatého 1 založenému z oprávněných nájemců bytů v domě
16 6 16. 02. 2017 Č.p. 782 Arbesovo náměstí č.o. 13 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
16 7 16. 02. 2017 Č.p. 590 Stroupežnického č.o. 22 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
16 8 16. 02. 2017 Č.p. 2518 Holubova č.o. 2 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů
16 9 16. 02. 2017 Č.p. 264 Křížová č.o. 43 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů
16 10 16. 02. 2017 Č.p. 278 Štefánikova 40 - žádost o prodej bytu za účelem scelení administrativně rozdělených bytů
16 11 16. 02. 2017 Č.p. 33 Ostrovského 2 - záměr prodeje bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva
16 12 16. 02. 2017 Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5
16 13 16. 02. 2017 Změna ve složení Rady MČ Praha 5
16 14 16. 02. 2017 Změny ve Výborech ZMČ P5
16 15 16. 02. 2017 Výkup pozemků Na Vidouli - Stolové hory do vlastnictví obce hl.m. Prahy - MČ Praha 5
16 16 16. 02. 2017 Statut Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů
16 17 16. 02. 2017 Zpráva o činnosti Výboru životního prostředí ZMČ za 2. pololetí 2016
16 18 16. 02. 2017 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za 2. pololetí 2016 a Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 na rok 2017
16 19 16. 02. 2017 Zpráva o činnosti Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 za rok 2016
16 20 16. 02. 2017 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1. 11. 2016 do 24. 1. 2017
16 21 16. 02. 2017 Změna ÚP SÚ hl. m. Prahy č. Z 2772/00
16 22 16. 02. 2017 Nová Koncepce Informačního centra Praha 5, o.p.s.
16 23 16. 02. 2017 Podání výpovědi z nájmu nebytových prostor - Pod Žvahovem 463, Praha 5
16 24 16. 02. 2017 Návrh dodatku č. 5 zřizovací listiny a dodatku č. 3 smlouvy o výpůjčce příspěvkové organizace Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861
16 25 16. 02. 2017 Návrh dodatku č. 5 zřizovací listiny a dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce příspěvkové organizace Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
16 26 16. 02. 2017 Návrh dodatku č. 6 zřizovací listiny a dodatku č. 3 smlouvy o výpůjčce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů