Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
14 1 22. 09. 2016 Schválení zápisu 13. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 14. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 14. zasedání ZMČ Praha 5
14 2 22. 09. 2016 Zpráva o činnosti Obvodního ředitelství Městské Policie Praha 5 za rok 2015
14 3 22. 09. 2016 Zpráva o bezpečnostní situaci na území městské části Praha 5 za rok 2015
14 4 22. 09. 2016 Změna Jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha 5
14 5 22. 09. 2016 Nepeněžitý dar pro Policii České republiky- Obvodní ředitelství policie Praha II
14 6 22. 09. 2016 Vyúčtování dotací v programu „Místo pro život a ekologické programy" za rok 2015
14 7 22. 09. 2016 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
14 8 22. 09. 2016 Prodej části pozemku parc.č. 49/3 v k.ú. Hlubočepy, vlastníkovi souvisejících nemovitostí
14 9 22. 09. 2016 Informace - neinvestiční výdaje MČ na provoz Úřadu MČ, z toho pro výkon státní správy za r. 2015, porovnání od r. 2012-2015
14 10 22. 09. 2016 Přehled rozpočtových opatřeních
14 11 22. 09. 2016 Úprava rozpočtu roku 2016 - vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob ze zdaňovací období roku 2015 formou neinvestiční dotace
14 12 22. 09. 2016 Čerpání finančního daru ČSOB, a.s. určeného na revitalizaci osady Buďánka
14 13 22. 09. 2016 Smlouva o zápůjčce pro Fotbalový klub Zlíchov, z. s.
14 14 22. 09. 2016 Vzory Smluv o převodu nemovitých věcí, Dohod o vypořádání práv a povinností, Smluv o zřízení zástavního práva a nabídek na odkoupení, dle platných Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5
14 15 22. 09. 2016 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 5 za období od 03.06.2016 do 09.09.2016
14 16 22. 09. 2016 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2016
14 17 22. 09. 2016 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ za 1. pololetí 2016
14 18 22. 09. 2016 Změny ve výborech ZMČ P5
14 19 22. 09. 2016 Změna usnesení ZMČ Praha 5 č. 12/4/2016 - stanovení počtu uvolněných členů ZMČ Praha 5
14 20 22. 09. 2016 Informační centrum Praha 5 o. p. s.
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů