Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
13 1 23. 06. 2016 Schválení zápisu 12. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 13. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 13. zasedání ZMČ Praha 5
13 2 23. 06. 2016 Závěrečný účet městské části Praha 5 za rok 2015
13 3 23. 06. 2016 Schválení účetní závěrky městské části Praha 5 za rok 2015
13 4 23. 06. 2016 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 917, 918/7, 921 a 2319 vše k.ú. Smíchov, z Bytového podniku v Praze 5 s.p. v likvidaci, Nádražní 1301/24, Praha 5, IČ: 063606, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená správa městské části Praha 5
13 5 23. 06. 2016 Pověření členů ZMČ Praha 5 k provádění sňatečných obřadů
13 6 23. 06. 2016 Realizace záměru prodeje pozemku parc. č. 3628/1, jehož součástí je dům č. p. 1785 Holečkova 66, včetně pozemku parc. č. 3628/2, jehož součástí je stavba bez č. p/č. e a pozemku parc. č. 3629 zahrada, vše k. ú. Smíchov
13 7 23. 06. 2016 Realizace záměru prodeje pozemku parc. č. 3560, jehož součástí je dům č. p. 865 Grafická 46, včetně všech součástí a příslušenství, vše k. ú. Smíchov
13 8 23. 06. 2016 Revokace usnesení ZMČ 10/16/2016 z 26. 1. 2016 - změna záměru prodeje pozemku parc.č. 2998, jehož součástí je dům čp 269 Zubatého 1, k.ú. Smíchov
13 9 23. 06. 2016 Prodej bytových jednotek s věcným břemenem práva užívání pro Bytové družstvo Půdní byty Smíchov v domě č. p. 474 Janáčkovo nábř. 45, k. ú. Smíchov
13 10 23. 06. 2016 Prodej bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro Bytové družstvo Půdní byty Smíchov domě č. p. 782 Arbesovo nám. č. o. 13, k. ú. Smíchov
13 11 23. 06. 2016 Č.p. 250 Štefánikova č.o. 6 - prodej půdní bytové jednotky oprávněným nájemcům
13 12 23. 06. 2016 Č.p. 250 Štefánikova č.o. 6 - prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci a stavebníkovi
13 13 23. 06. 2016 Budova č. p. 291-292, Lidická č. o. 40 a 38 - prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci
13 14 23. 06. 2016 Budova č. p. 281, Brožíkova č. o. 6 - prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci
13 15 23. 06. 2016 Č.p. 281 Štefánikova č.o. 4 - prodej půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci
13 16 23. 06. 2016 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 25.3. do 3.6.2016
13 17 23. 06. 2016 Informace o dalším vývoji ukončení smluvních vztahů se společností GEOSAN ALFA, s. r. o., týkajících se projektu Revitalizace osady Buďánka, a se spol. GEOSAN SIGMA s. r. o., týkajících se projektu Výstavby bytových domů Na Pláni
13 18 23. 06. 2016 Změna Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5
13 19 23. 06. 2016 Přidělení dotací v programu „Místo pro život a ekologické programy" pro rok 2016
13 20 23. 06. 2016 Přidělení dotací na Podporu a rozvoj podnikání na území MČ Praha 5 v roce 2016
13 21 23. 06. 2016 Přidělení dotací v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky v roce 2016
13 22 23. 06. 2016 Změny ve Výborech ZMČ P5
13 23 23. 06. 2016 Schválení statutu Výboru životního prostředí Zastupitelstva MČ Praha 5
13 24 23. 06. 2016 Statut Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 a plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 na 2. pololetí 2016
13 25 23. 06. 2016 Statut Výboru pro podporu podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů Zastupitelstva MČ Praha 5
13 26 23. 06. 2016 Statut Výboru komunikace Zastupitelstva MČ Praha 5
13 27 23. 06. 2016 Statut Výboru územního rozvoje Zastupitelstva MČ Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů