Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
11 1 14. 04. 2016 Schválení zápisu 10. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 11. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 11. zasedání ZMČ Praha 5
11 2 14. 04. 2016 Vyúčtování dotací v oblasti kultury za rok 2015
11 3 14. 04. 2016 Vyúčtování finančních darů poskytnutých Odborem školství a kultury v roce 2015
11 4 14. 04. 2016 Vyúčtování dotací v oblasti obnovy a zachování nemovitých kulturních památek za rok 2015
11 5 14. 04. 2016 Vyúčtování dotací na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2015
11 6 14. 04. 2016 Vyúčtování dotací přidělených v roce 2015 v rámci dotačního řízení "Podaná ruka" na podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5, v oblasti sociální a neinvestičního příspěvku organizaci Naděje
11 7 14. 04. 2016 Ukončení členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
11 8 14. 04. 2016 Přidělení dotací na podporu zachování a obnovy nemovitých kulturních památek na území MČ Praha 5 v roce 2016
11 9 14. 04. 2016 Přidělení dotací na podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 5 v roce 2016
11 10 14. 04. 2016 Přidělení dotací na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016
11 11 14. 04. 2016 Přidělení dotací pro podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 pro rok 2016
11 12 14. 04. 2016 Přidělení dotací pro podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti pro rok 2016
11 13 14. 04. 2016 Vyhlášení dotačního programu na podporu a rozvoj podnikání na území MČ Praha 5 v roce 2016
11 14 14. 04. 2016 Vyhlášení dotačních programů v oblasti prevence na podporu protidrogové politiky v roce 2016
11 15 14. 04. 2016 Vyúčtování poskytnutého neinvestičního transferu Informačnímu centru Praha 5 o. p. s., se sídlem nám. 14. října 1381/4, Praha 5, ve výši 570.841 Kč na úhradu předepsaného odvodu z MHMP
11 16 14. 04. 2016 Finanční příspěvek Městské knihovně v Praze na provoz dvou poboček na území MČ Praha 5 - Ostrovského 29/972 a Musílkova 62/335 v roce 2016
11 17 14. 04. 2016 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
11 18 14. 04. 2016 Žádost o pronájem obecního bytu
11 19 14. 04. 2016 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115
11 20 14. 04. 2016 Zásady pro prodej bytů městské části Praha 5
11 21 14. 04. 2016 Žádost o uzavření splátkové dohody
11 22 14. 04. 2016 Převod části výsledku hospodaření předcházejících účetních období - hospodářské činnosti do Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5
11 23 14. 04. 2016 Vyúčtování finančních příspěvků za rok 2015 určených na podporu organizované sportovní činnosti mládeže
11 24 14. 04. 2016 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1.1.2016 do 24.3.2016
11 25 14. 04. 2016 Rozšíření kapacity ZŠ Tyršova - souhlas se spolufinancováním
11 26 14. 04. 2016 Prodej pozemku parc. č. 2018/1 v k. ú. Hlubočepy, vlastníkovi souvisejících nemovitostí společnosti RETINVEST-AB, s. r. o.
11 27 14. 04. 2016 Revokace usnesení ZMČ - prodej pozemku parc. č. 364 v k. ú. Smíchov, vlastníkům jednotek v přilehlém domě Hořejší nábřeží 785/23, Praha 5
11 28 14. 04. 2016 Rozpočtové opatření
11 29 14. 04. 2016 Dar pro Švandovo divadlo na Smíchově na zajištění kulturní činnosti v roce 2016
11 30 14. 04. 2016 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ za 2. pololetí 2015
11 31 14. 04. 2016 Zpráva o činnosti Školského výboru ZMČ Praha 5 za období červenec 2015 - březen 2016
11 32 14. 04. 2016 Plán činnosti Školského výboru ZMČ Praha 5 na období duben - prosinec 2016
11 33 14. 04. 2016 Změny ve výborech ZMČ P5
11 34 14. 04. 2016 Přidělení dotací v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2016
11 35 14. 04. 2016 Revokace usnesení ZMČ - prodej pozemku parc. č. 381 v k. ú. Smíchov, vlastníkům jednotek v přilehlém domě Na Celné 1361/12, Praha 5
11 36 14. 04. 2016 Zmocnění Rady MČ Praha 5 k provádění rozpočtových opatřeních v souvislosti s novou organizační strukturou Úřadu městské části Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů