Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
10 1 26. 01. 2016 Schválení zápisu 9. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 10. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 10. zasedání ZMČ Praha 5
10 2 26. 01. 2016 Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2017 až 2021
10 3 26. 01. 2016 Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury na podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 5 v roce 2016
10 4 26. 01. 2016 Vyhlášení dotačních programů v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2016
10 5 26. 01. 2016 Vyhlášení dotací v oblasti zachování a obnovy nemovitých kulturních památek na rok 2016
10 6 26. 01. 2016 Vyhlášení dotací v programu "Místo pro život a ekologické programy" pro rok 2016
10 7 26. 01. 2016 Vyhlášení dotačních programů pro podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 pro rok 2016
10 8 26. 01. 2016 Vyhlášení dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti“ pro rok 2016
10 9 26. 01. 2016 Žádost o prodej id. 1/3 pozemku parc. č. 99 jehož součástí je stavba domu č. p. 83 - Zahradníčkova 54 a pozemky parc. č. 100/1, 100/2, 100/3, 100/4 v k. ú. Motol
10 10 26. 01. 2016 Žádost o prodej pozemku parc. č. 676, jehož součástí je stavba č. p. 2582 v k. ú. Smíchov - Strakonická 1b
10 11 26. 01. 2016 Prodej id. podílu 3/5 pozemku parc. č. 535 jehož součástí je stavba č. p. 451, bytový dům Na Valentince 5 v k. ú. Smíchov
10 12 26. 01. 2016 Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861
10 13 26. 01. 2016 Návrh na poskytnutí finančního daru o.s. Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí
10 14 26. 01. 2016 Informace o dalším vývoji ukončení smluvních vztahů se společností GEOSAN ALFA, s. r. o., týkajících se projektu Revitalizace osady Buďánka, a se spol. GEOSAN SIGMA, s. r. o., týkajících se projektu Výstavby bytových domů Na Pláni
10 15 26. 01. 2016 Dodatek č. 3 k darovací smlouvě s Československou obchodní bankou, a. s.
10 16 26. 01. 2016 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2998, jehož součástí je dům č. p. 269 Zubatého 1, k. ú. Smíchov
10 17 26. 01. 2016 Zrušení prodeje pozemku parc. č. 515/1 v k. ú. Hlubočepy jehož součástí je budova č. p. 241 Na Zlíchově 7
10 18 26. 01. 2016 Žádost o vzdání se předkupního práva k bytové jednotce v ulici Jindřicha Plachty, k. ú. Smíchov
10 19 26. 01. 2016 Založení společnosti s ručením omezeným s názvem "Sociální podnik úklid Praha 5, s. r. o."
10 20 26. 01. 2016 Návrh kandidátů na udělení čestného občanství MČ Praha 5 za rok 2015
10 21 26. 01. 2016 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
10 22 26. 01. 2016 Odpis pohledávek nájemců NP nad 100 tis. Kč
10 23 26. 01. 2016 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 28.07.2015 do 31.12.2015
10 24 26. 01. 2016 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2015
10 25 26. 01. 2016 Změna tržního řádu
10 26 26. 01. 2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
10 27 26. 01. 2016 Plán činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 na 1. pololetí 2016
10 28 26. 01. 2016 Změny ve výborech ZMČ Praha 5
10 29 26. 01. 2016 Finanční příspěvek Naději ve výši 180.000 Kč na zajištění mobilní jednotky a terénního programu v ohrožených lokalitách Prahy 5 v roce 2016
10 30 26. 01. 2016 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev s účinností od 1.1.2016
10 31 26. 01. 2016 Žádost o informace k připravovaným zónám placeného stání v Praze 5
10 32 26. 01. 2016 Zrušení Nadačního fondu Pragae quinta regione
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů