Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
9 1 08. 12. 2015 Schválení zápisu 8. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 9. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 9. zasedání ZMČ Praha 5
9 2 08. 12. 2015 Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2016 a Pravidla rozpočtového provizoria
9 3 08. 12. 2015 Přehled rozpočtových opatření - poskytnutá dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za I. - III. čtvrtletí roku 2015, zapojení nedočerpaných prostředků z r. 2014
9 4 08. 12. 2015 Přihláška MČ Praha 5 do Asociace měst pro cyklisty
9 5 08. 12. 2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0076/0/OŠK/2015 na poskytnutí daru pro Švandovo divadlo na Smíchově na zajištění kulturní činnosti v roce 2015
9 6 08. 12. 2015 Poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy na vybavení pro stanici HS 7, Jinonická 1226, Praha 5
9 7 08. 12. 2015 Nepeněžitý dar pro Policii České republiky - Obvodní ředitelství policie Praha II.
9 8 08. 12. 2015 Nepeněžitý dar pro Městskou policii hl. m. Prahy - Obvodní ředitelství Praha 5
9 9 08. 12. 2015 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 850.000 Kč příspěvkové organizaci Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
9 10 08. 12. 2015 Změny ve výborech ZMČ Praha 5
9 11 08. 12. 2015 Vyhlášení dotačních programů na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2016
9 12 08. 12. 2015 Vyjádření zájmu MČ Praha 5 o zapojení do spolku Otevřená města, z. s.
9 13 08. 12. 2015 Nabídka k odkoupení stavby garáže stojící na pozemku parc. č. 1592/16 v k. ú. Smíchov, v předkupním právu dle NOZ od společnosti GEOSAN STAVEBNÍ, a.s.
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů