Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
8 1 27. 10. 2015 Schválení zápisu 7. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 8. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 8. zasedání ZMČ Praha 5
8 2 27. 10. 2015 Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 PhDr. Heleny Kašperové, Bc. Davida Rožka a PhDr. Marie Valouškové
8 3 27. 10. 2015 Zpráva o činnosti RMČ P5 za I.pololetí 2015
8 4 27. 10. 2015 Zpráva o činnosti Sociálního výboru za I. pololetí 2015
8 5 27. 10. 2015 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ v 1. pololetí 2015
8 6 27. 10. 2015 Zpráva o činnosti Školského výboru ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2015
8 7 27. 10. 2015 Plán činnosti Školského výboru ZMČ Praha 5 na období září - prosinec 2015
8 8 27. 10. 2015 Pololetní zpráva o činnosti Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5
8 9 27. 10. 2015 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2015
8 10 27. 10. 2015 Pololetní zpráva o činnosti Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5
8 11 27. 10. 2015 Změny ve výborech ZMČ P5
8 12 27. 10. 2015 Vyúčtování finančních darů poskytnutých Odborem školství, kultury a sportu v roce 2014
8 13 27. 10. 2015 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině č. 189/OŠK/2001 příspěvkové organizace Kulturní klub Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2
8 14 27. 10. 2015 Změna Zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
8 15 27. 10. 2015 Vyúčtování finančních příspěvků - podpora organizované sportovní činnosti mládeže na rok 2014
8 16 27. 10. 2015 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období 01.05.2015 - 27.07.2015
8 17 27. 10. 2015 Prodej volné bytové jednotky v domě č. p. 2173 nám. 14. října č. o. 10, k. ú. Smíchov
8 18 27. 10. 2015 Prodej volných bytových jednotek v domě č. p. 2324 Stroupežnického č. o. 26, k. ú. Smíchov
8 19 27. 10. 2015 Prodej volných bytových jednotek v domě č. p. 1552 Matoušova č. o. 18, k. ú. Smíchov
8 20 27. 10. 2015 Prodej pozemku parc. č. 2398 v k. ú. Smíchov, vlastníkovi sousedních nemovitostí
8 21 27. 10. 2015 Prodej pozemku parc.č. 364 v k.ú. Smíchov, vlastníkům jednotek v přilehlém domě Hořejší nábřeží 785/23, Praha 5
8 22 27. 10. 2015 Prodej pozemku parc.č. 381 v k.ú. Smíchov, vlastníkům jednotek v přilehlém domě Na Celné 1361/12, Praha 5
8 23 27. 10. 2015 Nabídka realizace předkupního práva k bytové jednotce v domě Stroupežnického 2324, k. ú. Smíchov
8 24 27. 10. 2015 Odpis pohledávek nájemců NP / dožalování nad 100 tis. Kč
8 25 27. 10. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
8 26 27. 10. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů / dožalování nad 100 tis. Kč
8 27 27. 10. 2015 Odpis pohledávek nájemců NP nad 100 tis. Kč
8 28 27. 10. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
8 29 27. 10. 2015 Žádost o uzavření splátkové dohody
8 30 27. 10. 2015 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2015
8 31 27. 10. 2015 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2015
8 32 27. 10. 2015 Zrušení části usnesení ZMČ 17/19/2012 z 22. 5. 2012 - prodej bytové jednotky
8 33 27. 10. 2015 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2015
8 34 27. 10. 2015 Úprava rozpočtu roku 2015 - vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl.m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2014 formou neinvestiční dotace
8 35 27. 10. 2015 Informace o schválených rozpočtových opatřeních Radou MČ Praha 5 ve smyslu zmocnění dle § 94, odst. 2, písm. h), zák. č. 131/2000 Sb. o hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů - rozpočtová opatření z MHMP vyšší než 5 mil.Kč
8 36 27. 10. 2015 Přehled rozpočtových opatření
8 37 27. 10. 2015 Stanovisko k usnesení Rady hl.m.Prahy č. 2459 ze dne 13.10.2015 k návrhu finančních vztahů k městským částem Prahy z rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2016
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů