Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
5 1 11. 06. 2015 Schválení zápisu 4. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 5. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 5. zasedání ZMČ Praha 5
5 2 11. 06. 2015 Závěrečný účet MČ Praha 5 na rok 2014
5 3 11. 06. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
5 4 11. 06. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů / dožalování nad 100 tis. Kč
5 5 11. 06. 2015 Pověření členky ZMČ Praha 5 MUDr. Lidmily Pochopové přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství
5 6 11. 06. 2015 Bezbariérové pěší a cyklistické propojení rozvojového území u stanice metra Jinonice (včetně této stanice) s oblastí Vidoule a Cibulka, a to v souvislosti s výstavbou projektu Waltrovka
5 7 11. 06. 2015 Rozpočtové opatření - převod do Fondu rezerv a rozvoje z důvodu přidělení účelové investiční dotace na akci "Rekonstrukce kuchyně MŠ Nad Palatou"
5 8 11. 06. 2015 Prodej pozemku parc. č. 1859 v k. ú. Smíchov
5 9 11. 06. 2015 Schválení účetní závěrky městské části Praha 5 za rok 2014
5 10 11. 06. 2015 Prodej pozemku parc. č. 2596/3, k. ú. Smíchov, vlastníku stavby trafostanice PREdistribuce, a. s.
5 11 11. 06. 2015 Zrušení výběrového řízení na prodej pozemků parc. č. 363, 364 a 381 v k. ú. Smíchov - usnesení ZMČ č. 27/31/2013
5 12 11. 06. 2015 Žádost o uzavření splátkové dohody
5 13 11. 06. 2015 Odpověď na petici "Stop vykácení 86 stromů na Smíchově kvůli výstavbě bytů"
5 14 11. 06. 2015 Přidělení dotací na podporu zachování a obnovy nemovitých kulturních památek na území MČ Praha 5 v roce 2015
5 15 11. 06. 2015 Přidělení dotací na podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 5 v roce 2015
5 16 11. 06. 2015 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 474 Janáčkovo nábř. 45, k. ú. Smíchov
5 17 11. 06. 2015 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 281 Štefánikova č. o. 4, k. ú. Smíchov
5 18 11. 06. 2015 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 802 nám. 14. října č. o. 11, k. ú. Smíchov
5 19 11. 06. 2015 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 782 Arbesovo nám. č. o. 13, k. ú. Smíchov
5 20 11. 06. 2015 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 889 Zborovská č. o. 46, k. ú. Smíchov
5 21 11. 06. 2015 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 250 Štefánikova č. o. 6, k. ú. Smíchov
5 22 11. 06. 2015 Prodej bytových jednotek v budově Křížová č. o. 43, č. p. 264, která je součástí pozemku parc.č. 1213, k. ú. Smíchov
5 23 11. 06. 2015 Prodej bytových jednotek v budově Holubova č. o. 2, č. p. 2518, která je součástí pozemku parc.č. 1319, k. ú. Smíchov
5 24 11. 06. 2015 Prodej bytové jednotky domu č. p. 590, Stroupežnického 22, k.ú. Smíchov
5 25 11. 06. 2015 Prodej bytové jednotky domu č. p. 456 Pod Školou 3, k. ú. Košíře
5 26 11. 06. 2015 Prodej bytové jednotky domu č. p. 150 U Malvazinky 24, k.ú. Smíchov
5 27 11. 06. 2015 Prodej bytové jednotky domu č. p. 967 Musílkova 2, k. ú. Košíře
5 28 11. 06. 2015 Přidělení dotací na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2015
5 29 11. 06. 2015 Přidělení dotací v oblasti volnočasových aktivit "Podaná ruka" pro rok 2015
5 30 11. 06. 2015 Přidělení dotací v oblasti sociální "Podaná ruka" pro rok 2015
5 31 11. 06. 2015 Dar pro Švandovo divadlo na Smíchově na zajištění kulturní činnosti v roce 2015
5 32 11. 06. 2015 Zásady prominutí příslušenství pohledávek u nájemců nebytových prostor
5 33 11. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 01.04.2015 do 30.04.2015
5 34 11. 06. 2015 Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pololetí 2015
5 35 11. 06. 2015 Nabídka realizace předkupního práva k bytové jednotce v domě Stroupežnického 2324, k.ú. Smíchov
5 36 11. 06. 2015 Revokace usnesení ZMČ č. 3/21/2015 ze dne 19. 3. 2015 "Vyhlášení dotačních programů na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2015"
5 37 11. 06. 2015 Přidělení dotací na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2015
5 38 11. 06. 2015 Informace o dalším vývoji ukončení smluvních vztahů se společností GEOSAN ALFA, s. r. o., týkajících se projektu Revitalizace osady Buďánka, a se spol. GEOSAN SIGMA, s. r. o., týkajících se projektu Výstavby bytových domů Na Pláni
5 39 11. 06. 2015 Změny ve výborech ZMČ P5
5 40 11. 06. 2015 Záměr založení sociálního podniku záměr zrušení Informačního centra Praha 5, o. p. s.,
5 41 11. 06. 2015 Vyúčtování grantů na podporu sportovních činností za rok 2014
5 42 11. 06. 2015 Přidělení dotací v programu „Místo pro život a ekologické programy" v roce 2015
5 43 11. 06. 2015 Petice týkající se dopravní situace ulic Barrandovská a Lumiérů, hustoty silničního provozu a nedodržování maximální rychlosti projíždějících vozidel
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů