Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
4 1 16. 04. 2015 Schválení zápisu 3. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 4. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 4. zasedání ZMČ Praha 5
4 2 16. 04. 2015 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
4 3 16. 04. 2015 Vyúčtování grantů v oblasti „Místo pro život a ekologické programy"
4 4 16. 04. 2015 Vyhlášení dotačního programu v oblasti „Místo pro život a ekologické programy" na území MČ Praha 5 v roce 2015
4 5 16. 04. 2015 Vyúčtování grantů v oblasti kultury za r. 2014
4 6 16. 04. 2015 Vyúčtování grantů v oblasti obnovy a zachování nemovitých kulturních památek za rok 2014
4 7 16. 04. 2015 Finanční příspěvek Městské knihovně v Praze na provoz dvou poboček na území MČ Praha 5 - Ostrovského 29/972 a Musílkova 62/335
4 8 16. 04. 2015 Vyúčtování grantových darů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2014
4 9 16. 04. 2015 Zřízení peněžních fondů
4 10 16. 04. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů / dožalování nad 100 tis. Kč
4 11 16. 04. 2015 Schválení statutu Finančního výboru ZMČ Praha 5 a statutu Bezpečnostního výboru ZMČ Praha 5
4 12 16. 04. 2015 Kontrola plnění usnesení ZMČ za období 16. 02. 2015 - 31. 03. 2015
4 13 16. 04. 2015 Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení
4 14 16. 04. 2015 Sociální fond městské části Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů