Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
3 1 19. 03. 2015 Schválení zápisu 2. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 3. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 3. zasedání ZMČ Praha 5
3 2 19. 03. 2015 Vyslovení zániku mandátu člena ZMČ P5 Viktora Čahoje
3 3 19. 03. 2015 Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2016 - 2020
3 4 19. 03. 2015 Revokace usnesení ZMČ 28/42/2013 - Informace o systému parkování na území MČ Praha 5
3 5 19. 03. 2015 Svornosti 1497/1, Praha 5 - Smíchov - žádost o prodloužení splatnosti kupní ceny
3 6 19. 03. 2015 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 150.000 Kč příspěvkové organizaci Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
3 7 19. 03. 2015 Pověření pro 1. zástupce starosty Mgr. Lukáše Budína
3 8 19. 03. 2015 Změna v orgánech společností, zřízených MČ Praha 5
3 9 19. 03. 2015 Pověření k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ust. § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
3 10 19. 03. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
3 11 19. 03. 2015 Odpis pohledávek nájemců NP nad 100 tis. Kč
3 12 19. 03. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů/dožalování nad 100 tis. Kč
3 13 19. 03. 2015 Odpis pohledávky nájemce NP / dožalování nad 100 tis. Kč
3 14 19. 03. 2015 Finanční příspěvek o. s. Naděje ve výši 180.000 Kč na zajištění mobilní jednotky a terénního programu v ohrožených lokalitách Prahy 5
3 15 19. 03. 2015 Odpověď na "Petici za prodloužení tramvajové trati do lokality Praha Slivenec - Holyně"
3 16 19. 03. 2015 Obecná pravidla pro poskytování dotací městské části Praha 5 a vzory žádostí o dotaci pro právnické a fyzické osoby
3 17 19. 03. 2015 Vyúčtování grantových darů přidělených v roce 2014 v rámci grantového řízení "Podaná ruka"a vyúčtování grantů v rámci programu J5 v oblasti sociální
3 18 19. 03. 2015 Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury pro podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 5 v r. 2015
3 19 19. 03. 2015 Vyhlášení dotačního programu podpory zachování a obnovy nemovitých kulturních památek na rok 2015
3 20 19. 03. 2015 Vyhlášení dotačních programů v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2015
3 21 19. 03. 2015 Vyhlášení dotačních programů na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2015
3 22 19. 03. 2015 Vyhlášení dotačního programu MČ Praha 5 pro sociální oblast "Podaná ruka" na rok 2015 - podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5
3 23 19. 03. 2015 Vyhlášení dotačních programů MČ Praha 5 v oblasti sociální "Podaná ruka" na rok 2015
3 24 19. 03. 2015 Projekt Revitalizace parku na Chaplinově náměstí - nové podání žádosti o dotaci
3 25 19. 03. 2015 Ukončení slev ze základního nájemného
3 26 19. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období 16.12.2014 - 15.02.2015
3 27 19. 03. 2015 Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5
3 28 19. 03. 2015 Změny ve výborech Zastupitelstva městské části Praha 5
3 29 19. 03. 2015 Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 5
3 30 19. 03. 2015 Schválení statutů výborů ZMČ Praha 5
3 31 19. 03. 2015 Dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů