Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
2 1 29. 01. 2015 Schválení zápisu 1. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 2. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 2. zasedání ZMČ Praha 5
2 2 29. 01. 2015 Zásady řešení náhrady mzdy nebo výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 5
2 3 29. 01. 2015 Požadavek na změnu trasy autobusové linky Pražské integrované dopravy (PID) č. 123
2 4 29. 01. 2015 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 170.000 Kč Základní škole a mateřské škole Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090
2 5 29. 01. 2015 Darování sedačkového zvedáku GK HEKTOR Centru sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o., nám. 14. října 11, Praha 5
2 6 29. 01. 2015 Informace o dalším vývoji ukončení smluvních vztahů se společností GEOSAN ALFA, s. r. o., týkajících se projektu Revitalizace osady Buďánka, a se spol. GEOSAN SIGMA, s. r. o., týkajících se projektu Výstavby bytových domů Na Pláni
2 7 29. 01. 2015 Dodatek ke zřizovací listině Základní škole waldorfské, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9, příspěvkové organizaci MČ Praha 5
2 8 29. 01. 2015 Předkupní právo k bytové jednotce č. 281/06 v domě na adrese Štefánikova 281/4, k. ú. Smíchov
2 9 29. 01. 2015 Č. p. 281 Štefánikova č. o. 4, k. ú. Smíchov- revokace části usnesení ZMČ č. 32/21/2014 ze dne 15. 5. 2014
2 10 29. 01. 2015 Dodatek ke zřizovacím listinám základních škol, mateřských škol a Kulturního klubu Poštovka, příspěvkových organizací MČ Praha 5
2 11 29. 01. 2015 Změny ve výborech Zastupitelstva městské části Praha 5
2 12 29. 01. 2015 Prodej volné bytové jednotky v domě č. p. 782 Arbesovo nám. č. o. 13, k. ú. Smíchov
2 13 29. 01. 2015 Prodej volné bytové jednotky v domě č. p. 29 Nádražní č. o. 21, k. ú. Smíchov
2 14 29. 01. 2015 Prodej volné bytové jednotky v domě č. p. 48 Nádražní č. o. 92, k. ú. Smíchov
2 15 29. 01. 2015 Prodej volné bytové jednotky v domě č.p. 210 K Vodojemu č. o. 11, k. ú. Smíchov
2 16 29. 01. 2015 Prodej volných bytových jednotek v domě č. p. 249 Štefánikova č. o. 28, k. ú. Smíchov
2 17 29. 01. 2015 Prodej volné bytové jednotky v domě č.p. 947 Plzeňská č. o. 129b, k. ú. Košíře
2 18 29. 01. 2015 Prodej volné bytové jednotky v domě č.p. 1299 Na Neklance č. o. 30, k. ú. Smíchov
2 19 29. 01. 2015 Prodej volné bytové jednotky v domě č. p. 1721 Ostrovského č. o. 12, k. ú. Smíchov
2 20 29. 01. 2015 Prodej volné bytové jednotky v domě č. p. 1722 Ostrovského č. o. 14, k. ú. Smíchov
2 21 29. 01. 2015 Prodej volné bytové jednotky v domě č. p. 2070 Radlická č. o. 112, k. ú. Smíchov
2 22 29. 01. 2015 Prodej volné bytové jednotky v domě č. p. 2213 Preslova. č. o. 5, k. ú. Smíchov
2 23 29. 01. 2015 Dodatek č. 2 k darovací smlouvě s Československou obchodní bankou, a. s.
2 24 29. 01. 2015 Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
2 25 29. 01. 2015 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 5 za II. pololetí 2014
2 26 29. 01. 2015 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 16.08.2014 do 15.12.2014
2 27 29. 01. 2015 Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2015
2 28 29. 01. 2015 Plán činnosti Školského výboru ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2015
2 29 29. 01. 2015 Zřízení přístupových práv do intranetu MČ Praha 5 všem členům výborů a komisí ustanovených Radou a Zastupitelstvem MČ Praha 5, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ P5, pro období 2014 - 2018
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů