Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
1 1 20. 11. 2014 Schválení programu ustavujícího zasedání ZMČ P5
1 2 20. 11. 2014 Volba ověřovatelů zápisu ustavujícího zasedání ZMČ P5
1 3 20. 11. 2014 Schválení Jednacího řádu ZMČ P5
1 4 20. 11. 2014 Volba Návrhového výboru ZMČ P5
1 5 20. 11. 2014 Schválení Volebního řádu ZMČ P5
1 6 20. 11. 2014 Volba Volebního výboru ZMČ P5
1 7 20. 11. 2014 Volba starosty MČ Praha 5
1 8 20. 11. 2014 Návrh na složení Rady MČ Praha 5
1 9 20. 11. 2014 Volba členů Rady MČ P5
1 10 20. 11. 2014 Schválení Jednacího řádu Výborů ZMČ P5
1 11 20. 11. 2014 Zřízení výborů ZMČ P5
1 12 20. 11. 2014 Volba předsedů výborů ZMČ P5 Volba členů výborů ZMČ P5 Volba tajemníků výborů ZMČ P5
1 13 20. 11. 2014 Stanovení celkového počtu uvolněných členů ZMČ P5
1 14 20. 11. 2014 Zásady řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 5 a stanovení paušální částky pro poskytnutí náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce v kalendářním roce 2015
1 15 20. 11. 2014 Pověření členů ZMČ Praha 5 přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství
1 16 20. 11. 2014 Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2015 a Pravidla rozpočtového provizoria
1 17 20. 11. 2014 Snížení energetické náročnosti MŠ Peškova - uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP a souhlas s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace
1 18 20. 11. 2014 Snížení energetické náročnosti MŠ Kurandové - uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP a souhlas s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace
1 19 20. 11. 2014 Snížení energetické náročnosti ZŠ Tyršova - uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP a souhlas s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů