Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 16. 09. 2014  jako řádné
číslo usnesení 34/17/2014
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Informace o dalším vývoji - ukončení smluvních vztahů se společností GEOSAN ALFA, s. r. o. týkajících se projektu Revitalizace osady Buďánka

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.  že byly učiněny v období od 19. 6. 2014 následující právní úkony navazující na ukončení smluvních vztahů se společností GEOSAN ALFA, s. r. o. se sídlem Karlovo nám. 559/28 Praha 2, 120 00, týkajících se projektu Revitalizace osady Buďánka:
- dne 30. 7. 2014 byla městské části doručena žaloba spol. GEOSAN ALFA, s.r.o. o zaplacení částky 9.142.079,- Kč s příslušenstvím (náhrady škody)
- dne 19. 8. 2014 bylo prostřednictvím AK ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ, v.o.s. doručeno soudu vyjádření k výše uvedené žalobě
 
II.
Ukládá
1. Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5
1.1.  informovat Zastupitelstvo městské části Praha 5 o dalším vývoji
Termín plnění: 31. 12. 2014
			   34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5      
           Předsedá: Lachnit Petr JUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO           
             16.9.2014 16:52:02             
         9. společnost GEOSAN ALFA, s. r. o.         
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   46 Nehlasoval   
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Nehlasoval   
 Bednář Michal MUDr.           ODS    9  Pro      
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen   
 Bubníková Diana Mgr.           UNP    4  Nehlasoval   
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     13 Pro      
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen   
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nehlasoval   
 Havlinová Radka Mgr.           OKS    8  Pro      
 Havlíček Patrik Mgr.           Bezpart.  7  Pro      
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Nehlasoval   
 Hlaváček Jan Mgr.            UNP    11 Nehlasoval   
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro      
 Holub Adam                ČSSD    24 Pro      
 John Radek                VV     14 Pro      
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Pro      
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Nehlasoval   
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nepřítomen   
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro      
 Kopáček Richard Ing.           Bezpart.  18 Pro      
 Kratochvílová Naděžda          Bezpart.  19 Pro      
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen   
 Kukrle Marek               UNP    21 Nehlasoval   
 Lachnit Petr JUDr.            ANO    22 Pro      
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro      
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro      
 Mrštík Miloslav Bc.           UNP    27 Pro      
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    47 Nehlasoval   
 Nedvěd Jaroslav             UNP    29 Nehlasoval   
 Novotný Karel              OKS    30 Pro      
 Pavel Michal               Bezpart.  31 Pro      
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro      
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro      
 Richter Jaroslav Ing.          ČSSD    26 Nepřítomen   
 Šesták Michal              Bezpart.  35 Pro      
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Nehlasoval   
 Šorm Vít Ing. Ph. D.           TOP 09   37 Nehlasoval   
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro      
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro      
 Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.         ODS    40 Nehlasoval   
 Vejmelka Jiří Ing.            Bezpart.  41 Pro      
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro      
 Vitha Jiří Ing.             Bezpart.  43 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Nehlasoval   
 Zelený Miroslav Ing.           UNP    45 Nepřítomen   
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 25 (56%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 14 (31%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů