Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 16. 09. 2014  jako řádné
číslo usnesení 34/15/2014
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Ulrichová - Hakenová Marie, PhDr., zástupkyně starosty MČ P5

Poskytnutí daru předsedům a členům OVK při volbách do ZMČ Praha 5, ZHMP a do Senátu P ČR konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 a v případě uskutečnění 2. kola voleb do Senátu i 17. a 18. října 2014

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  poskytnutí daru předsedům a členům okrskových volebních komisí, kteří nejsou zaměstnanci Úřadu městské části Praha 5, ve výši 800,-Kč za práci při volbách do ZMČ Praha 5, ZHMP a do Senátu P ČR ve dnech 10. a 11. října 2014 a 17. a 18. října 2014, a to za předpokladu, že si odpracují všechny vyhlášené volební dny s tím, že bude financováno ve výši 580 tis. Kč převodem finančních prostředků z kapitoly 0926 § 6115 pol. 5492 (dary obyvatelstvu) na podkapitolu 0926 § 6115 pol. 5499 (ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu), a dále ve výši 140 tis. Kč převodem z kapitoly 1009 § 6409-ostatní činnosti jinde nezařazené, pol. 5901 (nespecifikované rezervy) na kapitolu 0926 § 6115 - volby do zastupitelstev obcí územních samosprávných celků, pol. 5499 (ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu)
II.
Zmocňuje
1.  Radila Jiřího, Mgr., tajemníka ÚMČ Praha 5 podepsat příslušné darovací smlouvy pro předsedy a členy okrskových volebních komisí za MČ Praha 5
			   34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5      
           Předsedá: Lachnit Petr JUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO           
             16.9.2014 16:01:35             
        7.Poskytnutí daru předsedům a členům OVK        
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   46 Pro      
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro      
 Bednář Michal MUDr.           ODS    9  Pro      
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen   
 Bubníková Diana Mgr.           UNP    4  Pro      
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     13 Pro      
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen   
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nehlasoval   
 Havlinová Radka Mgr.           OKS    8  Pro      
 Havlíček Patrik Mgr.           Bezpart.  7  Pro      
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro      
 Hlaváček Jan Mgr.            UNP    11 Pro      
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro      
 Holub Adam                ČSSD    24 Pro      
 John Radek                VV     14 Nehlasoval   
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Pro      
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro      
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nepřítomen   
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Nepřítomen   
 Kopáček Richard Ing.           Bezpart.  18 Pro      
 Kratochvílová Naděžda          Bezpart.  19 Nehlasoval   
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Pro      
 Kukrle Marek               UNP    21 Pro      
 Lachnit Petr JUDr.            ANO    22 Pro      
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro      
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro      
 Mrštík Miloslav Bc.           UNP    27 Pro      
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    47 Pro      
 Nedvěd Jaroslav             UNP    29 Pro      
 Novotný Karel              OKS    30 Pro      
 Pavel Michal               Bezpart.  31 Pro      
 Peterková Růžena             KSČM    32 Nehlasoval   
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro      
 Richter Jaroslav Ing.          ČSSD    26 Nepřítomen   
 Šesták Michal              Bezpart.  35 Pro      
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro      
 Šorm Vít Ing. Ph. D.           TOP 09   37 Pro      
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro      
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro      
 Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.         ODS    40 Pro      
 Vejmelka Jiří Ing.            Bezpart.  41 Pro      
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro      
 Vitha Jiří Ing.             Bezpart.  43 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro      
 Zelený Miroslav Ing.           UNP    45 Nepřítomen   
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 35 (78%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 4 (9%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů