Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 16. 09. 2014  jako řádné
číslo usnesení 34/4/2014
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014

Na základě návrhu odboru bytů a privatizace je předkládán návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2014. Po těchto úpravách plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek zvýší o 116.300 tis. Kč, tj. 233.077 tis. Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2014 takto:
stř. 9043 (OBP) - snížení finančních prostředků v celkové výši 3.200 tis. Kč na položce odhady a znalecké posudky (1.100 tis. Kč) a na položce odměna za privatizaci (2.100 tis. Kč), dále zvýšení finančních prostředků v celkové výši 113.100 tis. Kč na položce pokuty, penále (100 tis. Kč), na položce prodej majetku – privatizace (100.000 tis. Kč) a na položce prodej pozemků (13.000 tis. Kč)
II.
Ukládá
1. Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5
1.1.  zajistit provedení úpravy plánu ostatní zdaňované činnosti stř. 9043 dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín plnění: 30. 09. 2014
1.2.  informovat odbor bytů a privatizace o provedené úpravě plánu
Termín plnění: 30. 09. 2014
			   34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5      
           Předsedá: Lachnit Petr JUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO           
             16.9.2014 13:23:28             
           4.Návrh na úpravu plánu ZČ           
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   46 Nehlasoval   
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro      
 Bednář Michal MUDr.           ODS    9  Pro      
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen   
 Bubníková Diana Mgr.           UNP    4  Pro      
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     13 Pro      
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen   
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nepřítomen   
 Havlinová Radka Mgr.           OKS    8  Pro      
 Havlíček Patrik Mgr.           Bezpart.  7  Pro      
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro      
 Hlaváček Jan Mgr.            UNP    11 Pro      
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro      
 Holub Adam                ČSSD    24 Pro      
 John Radek                VV     14 Pro      
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Pro      
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro      
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nepřítomen   
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro      
 Kopáček Richard Ing.           Bezpart.  18 Pro      
 Kratochvílová Naděžda          Bezpart.  19 Pro      
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Pro      
 Kukrle Marek               UNP    21 Pro      
 Lachnit Petr JUDr.            ANO    22 Pro      
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro      
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro      
 Mrštík Miloslav Bc.           UNP    27 Pro      
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    47 Pro      
 Nedvěd Jaroslav             UNP    29 Pro      
 Novotný Karel              OKS    30 Pro      
 Pavel Michal               Bezpart.  31 Nepřítomen   
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro      
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro      
 Richter Jaroslav Ing.          ČSSD    26 Nepřítomen   
 Šesták Michal              Bezpart.  35 Pro      
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro      
 Šorm Vít Ing. Ph. D.           TOP 09   37 Pro      
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro      
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Nehlasoval   
 Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.         ODS    40 Pro      
 Vejmelka Jiří Ing.            Bezpart.  41 Pro      
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro      
 Vitha Jiří Ing.             Bezpart.  43 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro      
 Zelený Miroslav Ing.           UNP    45 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 37 (82%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (4%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů