Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 25. 04. 2017  jako řádné
číslo usnesení 18/41/2017
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Damašek Martin, Bc., člen Rady MČ P5

Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor nad 100 tis. Kč

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům nebytových prostor (vše v aktuální výši):
1) Monika Pacáková, IČO 866 10 066, NP Plzeňská 381/64, Praha - 5: dluh z nájemného a služeb 28.865 Kč, dluh z úroku z prodlení 37.839 Kč (k 3. 11. 2016), dluh ze smluvní pokuty 65.644 Kč (k 3. 11. 2016)
2) Captain Flint F. Skořepa, IČO 654 40 641, NP Nádražní 761/52, Praha - 5, dluh z nájemného a služeb 189.742 Kč, dluh z úroku z prodlení 90.435 Kč (k 30. 11. 2016), dluh z poplatku z prodlení 2.850 Kč (k 30. 11. 2016), dluh ze smluvní pokuty 85.259 Kč (k 30. 11. 2016), dluh z nákladů soudních řízení 15.552 Kč
3) Nutrigeno, s. r. o., IČO 242 18 812, NP Krškova 807, Praha - 5, dluh z nájemného a služeb 445.308 Kč, dluh z úroku z prodlení 70.910 Kč (k 30. 11. 2016), dluh z poplatku z prodlení 59.714 Kč (k 30. 11. 2016), dluh ze smluvní pokuty 32.556 Kč (k 30. 11. 2016), dluh z nákladů soudních řízení 8.356 Kč
4)
, NP pozemek parc. č.
, k. ú.
, Praha - 5, dluh z nájemného a služeb

5) Bevi Stav, s. r. o., IČO 264 37 074, NP nám. Kinských 741/6, Praha - 5, dluh z nájemného a služeb 221.085,15 Kč
II.
Ukládá
1. Bc. Martinu Damaškovi, členu Rady MČ P5
1.1.  zajistit realizaci odpisu pohledávek nájemců nebytových prostor nad 100 tis. Kč
Termín plnění: 21. 05. 2017

Důvodová zprávu není zveřejněna, protože obsahuje osobní údaje.

			   18. zasedání ZMČ P5 dne 25. 4. 2017         
          Předsedá: Richter Pavel, Ing.           
           HLASOVÁNÍ č. 52 - SCHVÁLENO           
             25.4.2017 19:17:58             
  8. Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor nad 100 tis. Kč  
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           ANO    2  Pro      
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Pro      
 Budín Lukáš, Mgr.            Bezpart.  4  Pro      
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Nehlasoval   
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Nepřítomen   
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc., M.A.        TOP 09   8  Pro      
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Pro      
 Endal Josef               ANO    10 Pro      
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Pro      
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Pro      
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Nehlasoval   
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Pro      
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Pro      
 Hnyk Petr                Bezpart.  16 Zdržel se   
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Pro      
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Pro      
 Katzer Vitězslav, Ing.          ANO    19 Pro      
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Pro      
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Nepřítomen   
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Omluven    
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Pro      
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Omluven    
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Pro      
 Marinov Zlatko, MUDr.          ANO    27 Omluven    
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Pro      
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Pro      
 Mysliveček Tomáš, Ing.          ANO    22 Pro      
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   21 Pro      
 Pochopová L.,MUDr.            TOP 09   1  Pro      
 Pokorná Martina, Mgr.          SZ     44 Pro      
 Priečinská Nadežda, Mgr.         TOP 09   33 Nepřítomen   
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   48 Pro      
 Slabý Martin               ANO    36 Pro      
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Pro      
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     34 Pro      
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Pro      
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Kárník Jan, Ing.             TOP 09   42 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Pro      
 Trojánek Jan               ANO    43 Pro      
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Omluven    
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        Bezpart.  46 Nehlasoval   
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    31 Omluven    
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 33 (73%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasovalo: 3 (7%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů