Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 25. 04. 2017  jako řádné
číslo usnesení 18/46/2017
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen Rady MČ P5

Změny ve výborech

Rada městské části Praha 5
I.
Ruší
1.  Výbor komunikace ZMČ P5
II.
Zřizuje
1.  Výbor pro sport a zahraniční vztahy ZMČ P5
III.
Bere na vědomí
1.  rezignaci V. Čahoje na funkci předsedy Finančního výboru ZMČ P5
rezignaci Ing. J. Cuhry z funkce člena Výboru územního rozvoje ZMČ P5
IV.
Odvolává
1.  Ing. E. Ortmanovou z funkce tajemnice Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů ZMČ P5
V.
Schvaluje
1.  změnu názvu Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondu ZMČ P5 na Výbor podpory podnikání a EU fondů ZMČ P5
VI.
Volí
1.  O. Kreidla do funkce předsedy Finančního výboru ZMČ P5
MUDr. R. Klímu do funkce předsedy Výboru pro sport a zahraniční vztahy ZMČ P5
V. Čahoje do funkce uvolněného předsedy Školského výboru ZMČ P5
2.  členy Výboru pro sport a zahraniční vztahy ZMČ P5:
Mgr. M. Poesová, J. Kavalírek, Mgr. M. Pokorná, Ing. K. Klíma, JUDr. M. Aschenbrennerová, JUDr. T. Homola, Ing. P. Liška, Ing. T. Mysliveček, Ing. P. Richter, Mgr. Z. Doležal

Ing. arch. P. Šmelhause do funkce člena Výboru územního rozvoje ZMČ P5

3.  do funkce tajemnice Výboru podpory podnikání a EU fondů ZMČ P5  Bc. S. Koubkovou
do funkce tajemnice Výboru pro sport a zahraniční vztahy ZMČ P5 Ing. E. Ortmanovou
			   18. zasedání ZMČ P5 dne 25. 4. 2017         
          Předsedá: Richter Pavel, Ing.           
           HLASOVÁNÍ č. 59 - SCHVÁLENO           
             25.4.2017 19:43:40             
             40.Změny ve výborech             
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           ANO    2  Pro      
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Pro      
 Budín Lukáš, Mgr.            Bezpart.  4  Nehlasoval   
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Zdržel se   
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Nepřítomen   
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc., M.A.        TOP 09   8  Pro      
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Pro      
 Endal Josef               ANO    10 Pro      
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Pro      
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Pro      
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Zdržel se   
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Pro      
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Pro      
 Hnyk Petr                Bezpart.  16 Pro      
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Pro      
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Zdržel se   
 Katzer Vitězslav, Ing.          ANO    19 Pro      
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Zdržel se   
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Nepřítomen   
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Omluven    
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Pro      
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Omluven    
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Pro      
 Marinov Zlatko, MUDr.          ANO    27 Omluven    
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Zdržel se   
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Pro      
 Mysliveček Tomáš, Ing.          ANO    22 Pro      
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   21 Pro      
 Pochopová L.,MUDr.            TOP 09   1  Pro      
 Pokorná Martina, Mgr.          SZ     44 Pro      
 Priečinská Nadežda, Mgr.         TOP 09   33 Nepřítomen   
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   48 Pro      
 Slabý Martin               ANO    36 Pro      
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Zdržel se   
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     34 Pro      
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Pro      
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Kárník Jan, Ing.             TOP 09   42 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Pro      
 Trojánek Jan               ANO    43 Pro      
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Omluven    
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        Bezpart.  46 Nehlasoval   
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    31 Omluven    
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 29 (64%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 6 (13%) Nehlasovalo: 2 (4%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů