Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 25. 04. 2017  jako řádné
číslo usnesení 18/22/2017
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Palovský Radomír, RNDr., CSc., člen Rady MČ P5

Neinvestiční finanční příspěvek Městské knihovně v Praze na provoz dvou poboček na území MČ Praha 5 - Ostrovského 29/972 a Musílkova 62/335 v roce 2017

Zastupitelstvu MČ Praha 5 předkládám žádost Městské knihovny v Praze o neinvestiční finanční příspěvek na krytí provozních nákladů dvou poboček sídlících na území MČ Praha 5 - Ostrovského 29/972 a Musílkova 62/335 v roce 2017
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši 200 tisíc Kč Městské knihovně v Praze na krytí provozních nákladů pobočky Ostrovského 29/972, Praha 5 v roce 2017
2.  poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši 70 tisíc Kč Městské knihovně v Praze na krytí provozních nákladů pobočky Musílkova 62/335, Praha 5 v roce 2017
3.  uzavření  smlouvy mezi MČ Praha 5 a Městskou knihovnou v Praze na částku 200 tisíc Kč dle návrhu
4.  uzavření smlouvy mezi MČ Praha 5 a Městskou knihovnou v Praze na částku 70 tisíc Kč dle návrhu
5.  finanční krytí v celkové výši 270 tisíc Kč z rozpočtu na rok 2017 podkap. 0611 kultura, § 3314, položka 5339 neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
II.
Ukládá
1. RNDr. Radomíru Palovskému CSc., členu Rady MČ P5
1.1.  ve spolupráci s Odborem komunikace a informatiky zajistit podpisy smlouvy s Městskou knihovnou v Praze
Termín plnění: 19. 05. 2017
Důvodová zpráva
			   18. zasedání ZMČ P5 dne 25. 4. 2017         
          Předsedá: Richter Pavel, Ing.           
           HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO           
             25.4.2017 14:56:27             
   7.Neinvestiční finanční příspěvek Městské knihovně v Praze   
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           ANO    2  Pro      
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Pro      
 Budín Lukáš, Mgr.            Bezpart.  4  Pro      
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Pro      
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Nehlasoval   
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc., M.A.        TOP 09   8  Pro      
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Pro      
 Endal Josef               ANO    10 Pro      
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Pro      
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Pro      
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Pro      
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Pro      
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Pro      
 Hnyk Petr                Bezpart.  16 Pro      
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Pro      
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Pro      
 Katzer Vitězslav, Ing.          ANO    19 Pro      
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Pro      
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Pro      
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Omluven    
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Pro      
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Omluven    
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Pro      
 Marinov Zlatko, MUDr.          ANO    27 Omluven    
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Pro      
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Pro      
 Mysliveček Tomáš, Ing.          ANO    22 Pro      
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   21 Pro      
 Pochopová L.,MUDr.            TOP 09   1  Pro      
 Pokorná Martina, Mgr.          SZ     44 Pro      
 Priečinská Nadežda, Mgr.         TOP 09   33 Pro      
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   48 Nehlasoval   
 Slabý Martin               ANO    36 Pro      
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Pro      
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     34 Pro      
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Pro      
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Kárník Jan, Ing.             TOP 09   42 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Pro      
 Trojánek Jan               ANO    43 Pro      
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Omluven    
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        Bezpart.  46 Pro      
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    31 Omluven    
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 38 (84%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (4%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů