Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 25. 04. 2017  jako řádné
číslo usnesení 18/23/2017
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., člen Rady MČ P5

Poskytnutí finančních prostředků Městské policii hl. m. Prahy - Obvodní ředitelství Praha 5

Zastupitelstvu MČ Praha 5 předkládám návrh na poskytnutí finančních prostředků Městské policii hl. m. Prahy - Obvodní ředitelství Praha 5 ve výši 200.000 Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  poskytnutí finančních prostředků Městské policii hl. m. Prahy - Obvodní ředitelství Praha 5, které budou použity na mimořádné odměny pro „zaměstnance hl. m. Prahy zařazené do Městské policie hl. m. Prahy – Obvodního ředitelství Praha 5“ ve výši 200.000 Kč prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy
2.  změnu rozpočtu:
snížení podkap. 0739 v § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek, pol. 5194 Věcné dary, o částku 200.000 Kč a zvýšení v § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol. 5347 Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, ORJ 0739, ÚZ 79 o částku 200.000 Kč  
II.
Ukládá
1. JUDr. Petru Lachnitovi, členu Rady MČ P5
1.1.  ve spolupráci s vedoucí Odborem sociální problematiky a prevence kriminality seznámit ředitele Městské policie hl. m. Prahy s usnesením ZMČ
Termín plnění: 30. 06. 2017
Důvodová zpráva
			   18. zasedání ZMČ P5 dne 25. 4. 2017         
          Předsedá: Richter Pavel, Ing.           
           HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO           
             25.4.2017 15:04:38             
  11.Poskytnutí finančních prostředků Městské policii hl. m. Prahy  
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           ANO    2  Pro      
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Pro      
 Budín Lukáš, Mgr.            Bezpart.  4  Pro      
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Pro      
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Pro      
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc., M.A.        TOP 09   8  Pro      
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Pro      
 Endal Josef               ANO    10 Nehlasoval   
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Pro      
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Pro      
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Zdržel se   
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Pro      
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Zdržel se   
 Hnyk Petr                Bezpart.  16 Pro      
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Pro      
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Zdržel se   
 Katzer Vitězslav, Ing.          ANO    19 Proti     
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Zdržel se   
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Pro      
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Omluven    
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Pro      
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Omluven    
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Pro      
 Marinov Zlatko, MUDr.          ANO    27 Omluven    
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Zdržel se   
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Pro      
 Mysliveček Tomáš, Ing.          ANO    22 Pro      
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   21 Pro      
 Pochopová L.,MUDr.            TOP 09   1  Pro      
 Pokorná Martina, Mgr.          SZ     44 Zdržel se   
 Priečinská Nadežda, Mgr.         TOP 09   33 Pro      
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   48 Pro      
 Slabý Martin               ANO    36 Pro      
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Zdržel se   
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     34 Pro      
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Pro      
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Kárník Jan, Ing.             TOP 09   42 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Pro      
 Trojánek Jan               ANO    43 Nehlasoval   
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Omluven    
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        Bezpart.  46 Pro      
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    31 Omluven    
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 30 (67%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 7 (16%) Nehlasovalo: 2 (4%)
Omluveno: 5

Hlasování o usnesení		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů