Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 25. 04. 2017  jako řádné
číslo usnesení 18/33/2017
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

Č.p. 2327 Stroupežnického č.o. 28 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu

Prodej jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů včetně podílu na společných částech domu č.p. 2327 a pozemku parc.č. 2953 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k.ú. Smíchov, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněnému nájemci bytu, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  prodej bytové jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů včetně podílu na společných částech domu č.p. 2327 a pozemku parc.č. 2953 (zastavěná plocha a nádvoří), vše k.ú. Smíchov, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ Praha 5 č. usnesení 13/18/2016 oprávněnému nájemci bytu, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje takto:jednotka č.:
datum převzetí nabídky: 10.1.2017datum akceptace nabídky: 18.1.2017spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 1200/10968plocha bytu dle PV: 120,0 m2kupující:
kupní cena dle znaleckého posudku: 5.040.000,- Kčsleva při splnění podmínek dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.1. b) a c), ve znění odst. 3.: 0,- Kčsleva dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.2. a 3.: 0,- Kčsleva dle Zásad... A, čl. II, odst. 2.3. a 3.: 0,- Kč
II.
Ukládá
1. Bc. Lukáši Heroldovi, zástupci starosty MČ P5
1.1.  seznámit s usnesením ZMČ, týkajícím se prodeje b.j. v domě 2327 Stroupežnického 28 realitní kancelář Centru, a.s.
Termín plnění: 15. 05. 2017

Důvodová zprávu není zveřejněna, protože obsahuje osobní údaje.

			   18. zasedání ZMČ P5 dne 25. 4. 2017         
          Předsedá: Richter Pavel, Ing.           
           HLASOVÁNÍ č. 43 - SCHVÁLENO           
             25.4.2017 18:58:24             
        23. Č.p. 2327 Stroupežnického č.o. 28         
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           ANO    2  Pro      
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Pro      
 Budín Lukáš, Mgr.            Bezpart.  4  Nehlasoval   
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Pro      
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Pro      
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc., M.A.        TOP 09   8  Pro      
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Pro      
 Endal Josef               ANO    10 Pro      
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Pro      
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Pro      
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Zdržel se   
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Pro      
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Nehlasoval   
 Hnyk Petr                Bezpart.  16 Zdržel se   
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Pro      
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Proti     
 Katzer Vitězslav, Ing.          ANO    19 Pro      
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Nehlasoval   
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Nepřítomen   
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Omluven    
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Zdržel se   
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Omluven    
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Pro      
 Marinov Zlatko, MUDr.          ANO    27 Omluven    
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Nehlasoval   
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Pro      
 Mysliveček Tomáš, Ing.          ANO    22 Pro      
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   21 Pro      
 Pochopová L.,MUDr.            TOP 09   1  Pro      
 Pokorná Martina, Mgr.          SZ     44 Zdržel se   
 Priečinská Nadežda, Mgr.         TOP 09   33 Nepřítomen   
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   48 Pro      
 Slabý Martin               ANO    36 Pro      
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Zdržel se   
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     34 Zdržel se   
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Pro      
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Kárník Jan, Ing.             TOP 09   42 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Pro      
 Trojánek Jan               ANO    43 Pro      
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Omluven    
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        Bezpart.  46 Nehlasoval   
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Nepřítomen   
 Zapletal Vojtěch             ODS    31 Omluven    
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 25 (56%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 6 (13%) Nehlasovalo: 5 (11%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů