Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 16. 02. 2017  jako řádné
číslo usnesení 16/14/2017
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Čahoj Viktor, člen Rady MČ P5

Změny ve Výborech ZMČ P5

Rada městské části Praha 5
I.
Odvolává
1.  Mgr. Petru Komárkovou z funkce člena Výboru majetku a investic ZMČ P5RNDr. Jana Macka z funkce člena Výboru majetku a investic ZMČ P5
Ing. Libora Galatíka z funkce člena Finančního výboru ZMČ P5
Ondřeje Kreidla z funkce předsedy a člena Finančního výboru ZMČ P5
RNDr. Radomíra Palovského, CSc. z funkce člena Kontrolního výboru ZMČ P5
Ing. Martina Frélicha z Výboru životního prostředí ZMČ P5


Mgr. Jakuba Lapáčka z funkce tajemníka Výboru volebního a mandátového a Návrhového výboru  ZMČ P5

Usnesení bylo schváleno 35 hlasyII.
Volí
1.  RNDr. Jana Macka do funkce člena Výboru finančního ZMČ P5
Viktora Čahoje do funkce člena a předsedy Výboru finančního ZMČ P5
Viktora Čahoje do funkce člena Kontrolního výboru ZMČ P5
JUDr. Jakuba Blažka do funkce člena Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů
JUDr. Jakuba Blažka do funkce člena Výboru  životního prostředí ZMČ P5
Ing. Luboše Brože do funkce člena Výboru podpory podnikání, zahraničních vztahů a EU fondů
Ing. Tomáše Myslivečka do funkce člena Výboru majetku a investic 
Jana Jelínka do funkce člena Výboru majetku a investic ZMČ P5

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy
Důvodová zpráva
			   16. zasedání ZMČ P5 dne 16. 2. 2017         
           Předsedá: Klíma Radek, MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 37 - SCHVÁLENO           
             16.2.2017 17:34:48             
           26. Změny ve Výborech ZMČ P5           
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           ANO    2  Pro      
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Pro      
 Budín Lukáš, Mgr.            SZ     4  Pro      
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Pro      
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Pro      
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc., M.A.        TOP 09   8  Pro      
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Pro      
 Endal Josef               ANO    10 Pro      
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Pro      
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Pro      
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Pro      
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Pro      
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Omluven    
 Hnyk Petr                Bezpart.  16 Nepřítomen   
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Pro      
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Nepřítomen   
 Katzer Vitězslav, Ing.          ANO    19 Omluven    
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Pro      
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Pro      
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Pro      
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Nehlasoval   
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Pro      
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Pro      
 Marinov Zlatko, MUDr.          ANO    27 Pro      
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Nehlasoval   
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Pro      
 Mysliveček Tomáš, Ing.          ANO    22 Pro      
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   21 Pro      
 Pochopová L.,MUDr.            TOP 09   1  Pro      
 Pokorná Martina, Mgr.          SZ     44 Nehlasoval   
 Priečinská Nadežda, Mgr.         TOP 09   33 Nehlasoval   
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   48 Pro      
 Slabý Martin               ANO    36 Pro      
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Zdržel se   
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     34 Pro      
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Pro      
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Kárník Jan, Ing.             TOP 09   42 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Pro      
 Trojánek Jan               ANO    43 Pro      
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Nepřítomen   
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        Bezpart.  46 Pro      
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    31 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 35 (78%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasovalo: 4 (9%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
 26. bod programu
 Předkladatel: Rada MČ P5, Čahoj Viktor, člen Rady MČ P5
 Změny ve Výborech ZMČ P5
 Zastupitelstvo městské části Praha 5
 I.	Odvolává
 
         16. zasedání ZMČ P5 dne 16. 2. 2017         
           Předsedá: Klíma Radek, MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 38 - SCHVÁLENO           
             16.2.2017 17:35:48             
           26. Změny ve Výborech ZMČ P5           
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           ANO    2  Pro      
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Pro      
 Budín Lukáš, Mgr.            SZ     4  Pro      
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Pro      
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Pro      
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc., M.A.        TOP 09   8  Pro      
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Pro      
 Endal Josef               ANO    10 Pro      
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Pro      
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Pro      
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Zdržel se   
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Pro      
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Omluven    
 Hnyk Petr                Bezpart.  16 Nepřítomen   
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Pro      
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Nepřítomen   
 Katzer Vitězslav, Ing.          ANO    19 Omluven    
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Zdržel se   
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Pro      
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Pro      
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Nehlasoval   
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Pro      
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Pro      
 Marinov Zlatko, MUDr.          ANO    27 Pro      
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Nehlasoval   
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Pro      
 Mysliveček Tomáš, Ing.          ANO    22 Pro      
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   21 Pro      
 Pochopová L.,MUDr.            TOP 09   1  Pro      
 Pokorná Martina, Mgr.          SZ     44 Nehlasoval   
 Priečinská Nadežda, Mgr.         TOP 09   33 Nehlasoval   
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   48 Pro      
 Slabý Martin               ANO    36 Pro      
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Zdržel se   
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     34 Pro      
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Pro      
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Kárník Jan, Ing.             TOP 09   42 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Pro      
 Trojánek Jan               ANO    43 Pro      
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Nepřítomen   
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        Bezpart.  46 Pro      
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    31 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 33 (73%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasovalo: 4 (9%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení 

volí		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů