Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 25. 04. 2017  jako řádné
číslo usnesení 18/40/2017
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Trojánek Jan, člen Rady MČ P5

1. etapa projektů zateplení mateřských a základních škol - souhlas se spolufinancováním

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  finanční spoluúčast městské části na projektu MŠ Kroupova - Praha 5 - snížení energetické náročnosti objektu ve výši 2 178 471,- Kč, což představuje 60 % způsobilých nákladů projektu a nezpůsobilé výdaje ve výši 3 595 861,- Kč
2.  finanční spoluúčast městské části na projektu MŠ Lohniského - Praha 5 - snížení energetické náročnosti objektu ve výši 2 264 095,80 Kč, což představuje 60 % způsobilých nákladů projektu a nezpůsobilé výdaje ve výši 5 761 444,- Kč
3.  provedení rozpočtového opatření spočívajícího v převodu finančních prostředků ve výši 8.450 tis. Kč v rámci podk. 0413, z § 3113, pol. 6121, ORG 130099 na § 3111, pol. 6121, ORG stanovený Odborem rozpočtu MHMP při přidělení dotace
4.  provedení rozpočtového opatření spočívajícího v navýšení příjmové stránky rozpočtu kap. 1009, pol. 8115, tř. 8 financování ve výši 5.350 tis. Kč (zapojení finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje) a navýšení výdajové stránky rozpočtu kap. 0413, § 3111, pol. 6121, ORG stanovený Odborem rozpočtu MHMP při přidělení dotace
II.
Ukládá
1. Janu Trojánkovi, členu Rady MČ P5
1.1.  zajistit prostřednictvím odboru ekonomického plnění bodu I.3 a I.4
Termín plnění: 30. 06. 2017
Důvodová zpráva
			   18. zasedání ZMČ P5 dne 25. 4. 2017         
          Předsedá: Richter Pavel, Ing.           
           HLASOVÁNÍ č. 51 - SCHVÁLENO           
             25.4.2017 19:15:19             
35.1. etapa projektů zateplení mateřských a základních škol - souhlas se spoluf.
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           ANO    2  Pro      
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Pro      
 Budín Lukáš, Mgr.            Bezpart.  4  Pro      
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Nehlasoval   
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Nepřítomen   
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc., M.A.        TOP 09   8  Pro      
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Pro      
 Endal Josef               ANO    10 Pro      
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Pro      
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Pro      
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Pro      
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Pro      
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Pro      
 Hnyk Petr                Bezpart.  16 Pro      
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Pro      
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Pro      
 Katzer Vitězslav, Ing.          ANO    19 Pro      
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Pro      
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Nepřítomen   
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Omluven    
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Pro      
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Omluven    
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Pro      
 Marinov Zlatko, MUDr.          ANO    27 Omluven    
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Pro      
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Pro      
 Mysliveček Tomáš, Ing.          ANO    22 Pro      
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   21 Pro      
 Pochopová L.,MUDr.            TOP 09   1  Pro      
 Pokorná Martina, Mgr.          SZ     44 Pro      
 Priečinská Nadežda, Mgr.         TOP 09   33 Nepřítomen   
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   48 Pro      
 Slabý Martin               ANO    36 Pro      
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Pro      
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     34 Pro      
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Pro      
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Kárník Jan, Ing.             TOP 09   42 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Pro      
 Trojánek Jan               ANO    43 Pro      
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Omluven    
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        Bezpart.  46 Pro      
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    31 Omluven    
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 36 (80%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (2%)
Omluveno: 5
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů