Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 16. 02. 2017  jako řádné
číslo usnesení 16/23/2017
 
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., člen rady MČ P5 a Šolle Vít, Mgr. zástupce starosty MČ P5

Podání výpovědi z nájmu nebytových prostor - Pod Žvahovem 463, Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  výpověď nájemní smlouvy ze dne 11. 10. 2006, ve znění dodatků č. 1. - 3., na pronájem části nemovitostí vymezených v nájemní smlouvě, nacházejících v areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5, nájemci: Taneční centrum Praha - konzervatoř, zapsaný ústav, zkráceně Taneční centrum Praha - konzervatoř, z. ú., IČO 25106121, a to bez uvedení důvodu v souladu s čl. III. odst. 3.2. nájemní smlouvy ke dni 30. 6. 2017 s výpovědní dobou  12 měsíců
II.
Ukládá
1. Ing. Pavlu Richterovi, členu Rady MČ P5
1.1.  zajistit veškeré administrativní kroky dle usnesení ZMČ
Termín plnění: 28. 02. 2017
Důvodová zpráva
			   16. zasedání ZMČ P5 dne 16. 2. 2017         
           Předsedá: Klíma Radek, MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 62 - SCHVÁLENO           
             17.2.2017 0:02:31              
13. Podání výpovědi z nájmu nebytových prostor - Pod Žvahovem 463, Praha 5
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           ANO    2  Pro      
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Pro      
 Budín Lukáš, Mgr.            SZ     4  Nehlasoval   
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Pro      
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Pro      
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc., M.A.        TOP 09   8  Pro      
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Pro      
 Endal Josef               ANO    10 Pro      
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Pro      
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Pro      
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Nehlasoval   
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Pro      
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Omluven    
 Hnyk Petr                Bezpart.  16 Pro      
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Pro      
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Nehlasoval   
 Katzer Vitězslav, Ing.          ANO    19 Omluven    
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Nehlasoval   
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Pro      
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Pro      
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Nepřítomen   
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Nepřítomen   
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Pro      
 Marinov Zlatko, MUDr.          ANO    27 Pro      
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Nehlasoval   
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Pro      
 Mysliveček Tomáš, Ing.          ANO    22 Pro      
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   21 Pro      
 Pochopová L.,MUDr.            TOP 09   1  Pro      
 Pokorná Martina, Mgr.          SZ     44 Proti     
 Priečinská Nadežda, Mgr.         TOP 09   33 Zdržel se   
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   48 Pro      
 Slabý Martin               ANO    36 Pro      
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Nehlasoval   
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     34 Nehlasoval   
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Pro      
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Kárník Jan, Ing.             TOP 09   42 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Pro      
 Trojánek Jan               ANO    43 Pro      
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Nehlasoval   
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        Bezpart.  46 Pro      
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Proti     
 Zapletal Vojtěch             ODS    31 Nepřítomen   
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 29 (64%) Proti: 2 (4%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasovalo: 8 (18%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů