Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 16. 02. 2017  jako řádné
číslo usnesení 16/5/2017
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

Prodej pozemku parc.č. 2998, jehož součástí je dům č.p. 269 Zubatého 1, k.ú. Smíchov, Bytovému družstvu Zubatého 1 založenému z oprávněných nájemců bytů v domě

Prodej za podmínek schváleného záměru ZMČ 10/16/2016 z 26. 1. 2016 a ZMČ 13/8/2016 z 23. 6. 2016
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  prodej pozemku parc.č. 2998, jehož součástí je stavba č.p. 269, bytový dům, k.ú. Smíchov, na adrese Zubatého 1, za kupní cenu, která bude stanovena aktuálně ke dni podpisu kupní smlouvy z ceny obvyklé ve výši 53.600,000,- Kč, stanovené znaleckým posudkem Ing. Beneše č. 4297-110/15 z 26.7.2015, snížené o 200.000,- EUR dle zásady de minimis, Bytovému družstvu Zubatého 1, se sídlem Zubatého 269/1, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 017 91 931, založenému z oprávněných nájemců bytů za podmínky investice částky v minimální výši rovnající se poskytnuté slevě v období 6 let od nabytí nemovitosti do opravy vnějšího pláště budovy
II.
Bere na vědomí
1.  že městská část Praha 5 v souladu se schváleným záměrem ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy s Bytovým družstvem Zubatého 1 převede na účet HMP 15 % z ceny ve výši 53.600.000,- Kč, snížené o 200.000,- EUR dle zásady de minimis
III.
Ukládá
1. MUDr. Radku Klímovi, starostovi MČ P5
1.1.  dojednat termín společného podpisu kupní a zástavní smlouvy se zástupci Bytového družstva Zubatého 1, týkající se prodeje pozemku parc.č. 2998, jehož součástí je stavba č.p. 269, k.ú. Smíchov, ZMČ Praha 5
Termín plnění: 30. 03. 2017
Důvodová zpráva
			   16. zasedání ZMČ P5 dne 16. 2. 2017         
           Předsedá: Klíma Radek, MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO           
             16.2.2017 14:21:56             
 2. Prodej pozemku parc.č. 2998, jehož součástí je dům č.p. 269 Zubatého 1, k.ú. Smíchov, Bytovému družstvu Zubatého 1 založenému z oprávněných nájemců bytů v domě
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           ANO    2  Pro      
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Pro      
 Budín Lukáš, Mgr.            SZ     4  Pro      
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Pro      
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Pro      
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc., M.A.        TOP 09   8  Pro      
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Pro      
 Endal Josef               ANO    10 Pro      
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Pro      
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Pro      
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Pro      
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Pro      
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Omluven    
 Hnyk Petr                Bezpart.  16 Pro      
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Pro      
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Pro      
 Katzer Vitězslav, Ing.          ANO    19 Omluven    
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Pro      
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Pro      
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Pro      
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Pro      
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Pro      
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Pro      
 Marinov Zlatko, MUDr.          ANO    27 Pro      
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Nehlasoval   
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Pro      
 Mysliveček Tomáš, Ing.          ANO    22 Pro      
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   21 Pro      
 Pochopová L.,MUDr.            TOP 09   1  Pro      
 Pokorná Martina, Mgr.          SZ     44 Pro      
 Priečinská Nadežda, Mgr.         TOP 09   33 Nehlasoval   
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   48 Pro      
 Slabý Martin               ANO    36 Pro      
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Pro      
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     34 Pro      
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Pro      
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Kárník Jan, Ing.             TOP 09   42 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Pro      
 Trojánek Jan               ANO    43 Pro      
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Pro      
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        Bezpart.  46 Nehlasoval   
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    31 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 40 (89%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 3 (7%)
Omluveno: 2

Hlasování o usnesení		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů