Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 16. 02. 2017  jako řádné
číslo usnesení 16/10/2017
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Herold Lukáš, Bc., zástupce starosty MČ P5

Č.p. 278 Štefánikova 40 - žádost o prodej bytu za účelem scelení administrativně rozdělených bytů

Rada městské části Praha 5
I.
Ruší
1.  část usnesení ZMČ 12/20/2011 z 15.11.2011, odst. I. bod 1., týkající se záměru prodeje bytové jednotky č. 278/4, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytů z 1. 10. 2013 bod I. odst. 2, týkající se realizace záměru prodeje b.j.
, k.ú. Smíchov
II.
Schvaluje
1.  nový záměr prodeje bytové jednotky
na adrese Štefánikova 40 včetně podílu o velikosti 583/11503 na společných částech domu č.p. 278 a pozemku parc.č. 96 (zastavěná plocha), vše k.ú. Smíchov, vlastníkům bytové jednotky
za účelem scelení administrativně rozděleného bytu za cenu dle znaleckého posudku č. 4677-277/16 Ing. Beneše z 15.11.2016, tzn. 2.273.700,- Kč dle Statutu... bez možnosti slevy z kupní ceny
III.
Ukládá
1. Bc. Lukáši Heroldovi, zástupci starosty MČ P5
1.1.  zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky v domě č.p. 278 Štefánikova 40
Termín plnění: 15. 03. 2017

Důvodová zprávu není zveřejněna, protože obsahuje osobní údaje.

			   16. zasedání ZMČ P5 dne 16. 2. 2017         
           Předsedá: Klíma Radek, MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO           
             16.2.2017 16:58:33             
10. Č.p. 278 Štefánikova 40 - žádost o prodej bytu za účelem scelení administrativně rozdělených bytů
______________________________________________________________________

 Adamják Tomáš, Ing.           ANO    2  Nepřítomen   
 Bednář Michal, MUDr.           ODS    3  Pro      
 Budín Lukáš, Mgr.            SZ     4  Zdržel se   
 Cais Viktor, RNDr.            ANO    5  Pro      
 Cuhra Josef, Ing.            KDU-ČSL  6  Pro      
 Čahoj Viktor               TOP 09   50 Pro      
 Damašek Martin, Bc., M.A.        TOP 09   8  Nehlasoval   
 Doležal Zdeněk, Mgr.           ODS    9  Pro      
 Endal Josef               ANO    10 Pro      
 Frélich Martin, Ing.           ODS    11 Pro      
 Hamanová Zuzana, Ing. arch.       Bezpart.  12 Pro      
 Havlová Mirka              ČSSD    13 Zdržel se   
 Herold Lukáš, Bc.            ODS    14 Pro      
 Himl Pavel, doc., Dr. phil.       SZ     15 Omluven    
 Hnyk Petr                Bezpart.  16 Nepřítomen   
 Homola Tomáš, JUDr.           Bezpart.  17 Pro      
 Chramosta Pavel             ČSSD    18 Proti     
 Katzer Vitězslav, Ing.          ANO    19 Omluven    
 Klíma Karel, Ing.            ČSSD    20 Nehlasoval   
 Klíma Radek, MUDr.            TOP 09   49 Pro      
 Komárková Petra, Mgr.          Bezpart.  35 Pro      
 Konrádová Tatiana, Bc.          SZ     23 Zdržel se   
 Kreidl Ondřej              TOP 09   24 Pro      
 Lachnit Petr, JUDr.           ANO    26 Pro      
 Marinov Zlatko, MUDr.          ANO    27 Pro      
 Matoušek Josef              Bezpart.  29 Zdržel se   
 Milatová Bohdana, DiS.          Bezpart.  30 Nehlasoval   
 Mysliveček Tomáš, Ing.          ANO    22 Pro      
 Palovský Radomír RNDr.,CSc.       TOP 09   21 Nehlasoval   
 Pochopová L.,MUDr.            TOP 09   1  Pro      
 Pokorná Martina, Mgr.          SZ     44 Proti     
 Priečinská Nadežda, Mgr.         TOP 09   33 Pro      
 Richter Pavel, Ing.           TOP 09   48 Pro      
 Slabý Martin               ANO    36 Pro      
 Smetana Jan, Mgr.            ČSSD    37 Proti     
 Sternová Marie, PhDr.,Ph.D.       SZ     34 Zdržel se   
 Suchel Jakub, Mgr.            KDU-ČSL  39 Pro      
 Svobodová Jarmila, Ing.         TOP 09   40 Pro      
 Kárník Jan, Ing.             TOP 09   42 Pro      
 Šolle Vít, Mgr.             KDU-ČSL  41 Pro      
 Trojánek Jan               ANO    43 Pro      
 Ulrichová-Hakenová M.,PhDr.       Bezpart.  45 Pro      
 Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D.        Bezpart.  46 Nehlasoval   
 Velek Ondřej, Ing.            SZ     47 Zdržel se   
 Zapletal Vojtěch             ODS    31 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 27 (60%) Proti: 3 (7%) Zdrželo se: 6 (13%) Nehlasovalo: 5 (11%)
Omluveno: 2
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů