Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 16. 09. 2014  jako řádné
číslo usnesení 34/8/2014
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Poskytnutí finančních prostředků Informačnímu centru Praha 5, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Informační centrum Praha 5 nesplnila monitorovací ukazatel u dotace programu Praha - Konkurenceschopnost projekt "Zřízení informačního centra pro subjekty cestovního ruchu za účelem rozvoje v oblasti cestovního ruchu v Praze 5", a proto hlavní město Praha stanovilo odvod za porušení rozpočtové kázně
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  financování úhrady vyměřeného odvodu hlavnímu městu Praze za porušení rozpočtové kázně  obecně prospěšnou společností Informační centrum Praha 5 v celkové  výši  1.070.841 Kč
 
A/ poskytnutí neinvestičního transferu  Informačnímu centru Praha 5 o.p.s., se sídlem nám. 14. října 1381/4, 150 00 Praha 5, IČO 28202406  ve výši  570.841 Kč na úhradu předepsaného odvodu z MHMP                                  
B/ poskytnutí bezúročné zápůjčky Informačnímu centru Praha 5, o.p.s.  se sídlem nám. 14. října 1381/4,150 00 Praha 5, IČO 28202406 ve výši 500. 000 Kč  na úhradu předepsaného odvodu z MHMP
2.   návrh smlouvy o zápůjčce dle přílohy č. 1
II.
Doporučuje
1.  správní radě IC Praha 5 o. p. s., se sídlem nám. 14. října 1381/4, Praha 5 IČ 282 02 406, aby vyhodnotila odpovědnost odpovědných osob a doporučila způsob a rozsah úhrady vzniklé škody
2.  ZMČ P5, aby byly zahájeny kroky vedoucí k ukončení činnosti IC Praha 5 o. p. s., se se sídlem nám. 14. října 1381/4, Praha 5 IČ 282 02 406 po skončení realizační fáze projektu "Zřízení informačního centra pro subjekty cestovního ruchu za účelem rozvoje v oblasti cestovního ruchu v Praze 5" (termín srpen 2015)
III.
Ukládá
1. Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5
1.1.  uložit Bc. M. Mrštíkovi prošetření a prověření míry zavinění vzniku porušení rozpočtové kázně za neoprávněné použití peněžních prostředků hl.m. Prahy, poskytnuté finanční podpory v rámci realizace projektu Operační program Praha - Konkurenceschopnost a podat informaci ZMČ Praha 5
Termín plnění: 31. 10. 2014
II.
Ukládá
1. Radil Jiří, Mgr., tajemník ÚMČ P5
1.1.  zajistit předložení smlouvy o zápůjčce Informačnímu centru Praha 5 o.p.s. k podpisu 1 zástupci starosty JUDr. P. Lachnitovi
Termín plnění: 30. 09. 2014
			   34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5      
           Předsedá: Lachnit Petr JUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO           
             16.9.2014 14:37:16             
        6.Informační centrum Praha 5, o. p. s.        
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   46 Pro      
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro      
 Bednář Michal MUDr.           ODS    9  Pro      
 Bejšovec Jan Ing.            Bezpart.  3  Nepřítomen   
 Bubníková Diana Mgr.           UNP    4  Pro      
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     13 Pro      
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen   
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Pro      
 Havlinová Radka Mgr.           OKS    8  Pro      
 Havlíček Patrik Mgr.           Bezpart.  7  Pro      
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro      
 Hlaváček Jan Mgr.            UNP    11 Pro      
 Homola Tomáš JUDr.            Bezpart.  12 Pro      
 Holub Adam                ČSSD    24 Pro      
 John Radek                VV     14 Pro      
 Kazda Miroslav              Bezpart.  34 Pro      
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro      
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Nepřítomen   
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro      
 Kopáček Richard Ing.           Bezpart.  18 Pro      
 Kratochvílová Naděžda          Bezpart.  19 Pro      
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Pro      
 Kukrle Marek               UNP    21 Pro      
 Lachnit Petr JUDr.            ANO    22 Pro      
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro      
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro      
 Mrštík Miloslav Bc.           UNP    27 Pro      
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    47 Pro      
 Nedvěd Jaroslav             UNP    29 Pro      
 Novotný Karel              OKS    30 Pro      
 Pavel Michal               Bezpart.  31 Pro      
 Peterková Růžena             KSČM    32 Nehlasoval   
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro      
 Richter Jaroslav Ing.          ČSSD    26 Nepřítomen   
 Šesták Michal              Bezpart.  35 Pro      
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro      
 Šorm Vít Ing. Ph. D.           TOP 09   37 Pro      
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro      
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro      
 Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.         ODS    40 Pro      
 Vejmelka Jiří Ing.            Bezpart.  41 Pro      
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro      
 Vitha Jiří Ing.             Bezpart.  43 Pro      
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro      
 Zelený Miroslav Ing.           UNP    45 Pro      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 40 (89%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (2%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů