Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 20. 04. 2016  jako řádné
číslo usnesení 16/510/2016
 
Předkladatel: Budín Lukáš, Mgr., 1. zástupce starosty MČ P5

Účast zastupitele na odborném semináři - Stavební zákon

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  účast zastupitele MČ Praha 5, J. Matouška, na odborném semináři - Stavební zákon - aktuální změny (Praha), který se koná dne 21. 04. 2016 od 9:00 hod do 13:00 hod ve STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Praha 7
2.  finanční krytí smluvního závazku ve výši 1.066,00 Kč bez DPH, tj. 1.290,00 Kč s DPH bude zajištěno z rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2016, z podkapitoly 0926, § 6112 a položky 5167 (Služby školení).
II.
Ukládá
1. Zavadilová Daniela, vedoucí oddělení personálního a mzdového
1.1.  zajistit účast neuvolněného zastupitele MČ Praha 5, J. Matouška, na odborném semináři a následně informovat zastupitele MČ Praha o jeho účasti na konferenci
Termín plnění: 20. 04. 2016
II.
Ukládá
1. Matoušek Josef, předseda Výboru životního prostředí ZMČ Praha 5
1.1.  připravit pro Komisi dopravní a stavební informaci o odborném semináři - Stavební zákon - aktuální změny (Praha)
Termín plnění: 31. 05. 2016
			      Poměr hlasování 8/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů