Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 20. 04. 2016  jako řádné
číslo usnesení 16/497/2016
 
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., člen rady MČ P5

Žádost o prodloužení doby nájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Nádražní 29/21, Praha 5 - Smíchov

Rada městské části Praha 5
I.
Neschvaluje
1.  záměr změny smluvních podmínek stávajícímu nájemci prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Nádražní 29/21, Praha 5 - Smíchov, podnikatelům: Jaroslav Kolanda IČ 69825891 a Jiří Zajíček IČ 43817718, spočívající v prodloužení doby nájmu o 5 let do 31. 03. 2023 s právem opce na prodloužení doby nájmu o dalších 5 let, v případě řádného plnění smluvních povinností nájemcem 
II.
Ukládá
1. Jirsa Jan, Ing., vedoucí Odboru majetku a investic
1.1.  zabezpečit veškeré administrativní kroky dle tohoto usnesení RMČ
Termín plnění: 20. 05. 2016
			      Poměr hlasování 8/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů