Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 20. 04. 2016  jako řádné
číslo usnesení 16/501/2016
 
Předkladatel: Klíma Radek, MUDr., starosta MČ P5

Přehled rozpočtových opatření

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  rozpočtová opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 - přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. a) a to:
1.1. RO 29041 - přesun finančních prostředků v celkovém objemu 816 tis. Kč, z toho Odboru kanceláře tajemníka (466 tis. Kč) a Odboru sociální problematiky (350 tis. Kč)
1.2. RO 29042 - přesun finančních prostředků v celkovém objemu 10,5 tis. Kč Odboru územního rozvoje
1.3. RO 29043 - přesun finančních prostředků v celkovém objemu 36,2 tis. Kč Odboru územního rozvoje
2.  rozpočtová opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 2 - zvýšení celkového objemu rozpočtu, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. b) a to:
2.1. RO 3019 - zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 5.532,8 tis.Kč Odboru školství
2.2. RO 3017 - zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 500 tis.Kč Odboru školství
2.3. RO 3013 - zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 195 tis.Kč Odboru kanceláře tajemníka
2.4. RO 3014 - zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 64 tis.Kč Odboru školství
2.5. RO 3015 - zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 405 tis. Kč Odboru školství
2.6. RO 3016 - zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 70 tis.Kč Odboru bezpečnosti a prevence kriminality
2.7. RO 3020- zvýšení rozpočtu v celkovém objemu 3.706 tis.Kč Odboru sociální problematiky (Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci)
3.  rozpočtové opatření č. 3012 dle rozpisu uvedeného v příloze č. 2 - zapojení ponechaných nevyčerpaných účelových investičních prostředků (dotace z MHMP) z r. 2015 ve výši 4.334,5 tis.Kč do rozpočtu r. 2016 na akci Azylový dům pro akutně a chronicky nemocné osoby bez přístřeší (ORG 80077), zvýšení rozpočtu Odboru majetku a investic
4.  rozpočtové opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 3 - snížení celkového objemu rozpočtu, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3, písm. b) a to:
4.1. RO 2015 - snížení rozpočtu v celkovém objemu 44 tis. Kč Odboru sociální problematiky
II.
Ukládá
1. Pechar Zdeněk, Ing., ved. Odboru ekonomického
1.1.  zajistit realizaci rozpočtových opatření dle bodu I.1, I.2, 1.3 a I.4 tohoto usnesení
Termín plnění: 26. 04. 2016
			      Poměr hlasování 8/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů