Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 20. 04. 2016  jako řádné
číslo usnesení 16/513/2016
 
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., člen rady MČ P5

Pronájem prostor sloužících podnikání Plzeňská 442/211B, k. ú. Košíře, na základě zveřejněného záměru dle usnesení RMČ

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  pronájem  prostor sloužících podnikání ev. č. 903  o výměře 49,2 m2 v 1. podz. podlaží domu č. p. 442, k. ú. Košíře, Plzeňská 211B, Praha 5 žadateli: Věra Tomášková, IČ 725 65 781, za nabídnuté nájemné ve výši 1.200 Kč/m2/rok, tj. 4.920 Kč/měsíc + zálohy na poskytované služby, na dobu neurčitou, k účelu užívání jako kancelář a dílna (šití hraček)
2.  nájemní smlouvu na prostor ev. č. 903 Plzeňská 442/211B - dle přílohy
II.
Ukládá
1. Jirsa Jan, Ing., vedoucí Odboru majetku a investic
1.1.  zajistit veškeré administrativní kroky dle usn. RMČ - uzavření smlouvy na prostor 903 Plzeňská 442/211B
Termín plnění: 31. 05. 2016
			      Poměr hlasování 7/0/0
Mgr. L. Smetana nebyl přítomen při hlasování		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů