Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 20. 04. 2016  jako řádné
číslo usnesení 16/520/2016
 
Předkladatel: Smetana Jan, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Objednávka Odboru správy veřejného prostranství a zeleně ÚMČ Praha 5

Radě MČ Prahy 5 předkládám objednávku každoročního servisu 8 automatických závlahových systémů v parcích ve správě MČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  objednávku č. 0018/OSP/15 -  Luděk Provazník L.P.I., K Mladíkovu 105, 252 42 Jesenice u Prahy - servis 8 automatických závlahových systémů(AZS) v parku Portheimka (malá), Portheimka (velká), Sacre Coeur, nám. Kinských (u tanku), nám. Kinských (pod Petřínem), Arbesovo nám., Předpolí Dětského ostrova a nám. 14. října v období květen – srpen 2016. Za celkovou částku ve výši 159. 236 Kč včetně DPH. Opravy po vandalismu budou objednávány aktuálně v průběhu sezóny roku 2016.
2.  finanční krytí objednávky je zajištěno ze schváleného rozpočtu OSP pro rok 2016 z podkapitoly 0241, § 3745, POL. 5169 - Nákup ostatních služeb.
II.
Ukládá
1. Zeman Jan, Bc., vedoucí Odboru správy veřejného prostranství
1.1.  připravit objednávku k podpisu starostovi MČ Praha 5
Termín plnění: 26. 04. 2016
			      Poměr hlasování 8/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů