Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 20. 04. 2016  jako řádné
číslo usnesení 16/504/2016
 
Předkladatel: Klíma Radek, MUDr., starosta MČ P5

Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2016

Na základě návrhu správní firmy Centra je předkládán návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti na rok 2016. Po této úpravě plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek zdaňované činnosti před zdaněním sníží o 4.757 tis. Kč tj. výsledek hospodaření 33.946,9 tis. Kč.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  návrh na úpravu plánu správní firmy Centra na rok 2016 takto:
stř. 9113 - zvýšení celkových nákladů o 1.754 tis. Kč
stř. 9213 - snížení celkových nákladů o 2.471 tis. Kč
stř. 9313 - zvýšení celkových nákladů o 3.637 tis. Kč
stř. 9513 - zvýšení celkových nákladů o 90 tis. Kč
stř. 9713 - zvýšení celkových nákladů o 822 tis. Kč
stř. 9166 - zvýšení celkových nákladů o 925 tis. Kč
II.
Ukládá
1. Pechar Zdeněk, Ing., ved. Odboru ekonomického
1.1.  zajistit provedení úpravy plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2016 dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín plnění: 30. 04. 2016
			      Poměr hlasování 7/0/1		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů