Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 20. 04. 2016  jako řádné
číslo usnesení 16/507/2016
 
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., člen rady MČ P5

Udělení záštity MUDr. Radka Klímy, starosty a návrh na spolupořadatelství při závodu horských kol "Bike Prague 2016"

Radě městské části Praha 5 předkládám ke schválení záštitu MUDr. Radka Klímy, starost nad závodem na horských kolech Bike Prague 2016, který se uskuteční dne 11. 6. 2016 a návrh na spolupořadatelství MČ Praha 5 v celkové výši 20.000 Kč.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  záštitu MUDr. Radka Klímy, starosty, nad závodem na horských kolech Bike Prague konaného dne 11. 6. 2016, který je součástí mezinárodní série Inter-Moutain Series. Start a zázemí u Galerie Butovice, trasa přes Prokopské údolí směr CHKO Český kras a poté zpět
2.  na základě doporučení 3. zasedání Komise pro sport a volný čas RMČ Praha 5 spolupořadatelství MČ Praha 5 v celkové výši 20.000 Kč se společností RAUL s. r. o., se sídlem Elišky Krásnohorské 12/5, 110 00 Praha 1, IČ 256 08 673
3.  smlouvu o spolupořadatelství mezi MČ Praha 5 a RAUL s. r. o., se sídlem Elišky Krásnohorské 12/5, 110 00 Praha 1, IČ 256 08 673.
4.  finanční prostředky na spolupořadatelství budou čerpányz podkapitoly 0437, § 3419 tělovýchovná činnost, z  položky 5213 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům.
II.
Ukládá
1. Veverková Adéla, Mgr., vedoucí Kanceláře starosty
1.1.  zajistit záštitu, smlouvu o spolupořadatelství, zajistit propagaci
Termín plnění: 11. 06. 2016
			      Poměr hlasování 8/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů