Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 20. 04. 2016  jako řádné
číslo usnesení 16/508/2016
 
Předkladatel: Hnyk Petr, člen rady MČ P5

Záštita starosty MČ Praha 5 a radního pro kulturu MČ Praha 5 nad akcí "Májové slavnosti" a smlouva na finanční příspěvek

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  záštitu MUDr. Radka Klímy, starosty MČ Praha 5 a Petra Hnyka, radního pro kulturu, nad akcí "Májové slavnosti", které se budou konat ve dnech 23. 4. 2016 v parku Portheimka
2.  smlouvu na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 49.000 Kč mezi MČ Praha 5 a pořadatelem akce spolkem Park dětem, sídlem Líšnice 208, 252 10, IČ 265 71 471
3.  finanční krytí smlouvy, které bude zajištěno ze schváleného rozpočtu pro rok 2016 z podkapitoly 0640, § 3399 pol. 5222 neinvestiční dotace spolkům.
II.
Ukládá
1. Zacharová Jana, Mgr., vedoucí Odboru školství a kultury
1.1.  administrativně zajistit záštity a podpis smlouvy s pořadatelem akce
Termín plnění: 22. 04. 2016
1.2.  zajistit vyúčtování finančního příspěvku a jeho uložení V OŠK
Termín plnění: 24. 06. 2016
			      Poměr hlasování 8/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů