Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Zastupitelstvo šipka doprava Usnesení zastupitelstva

 
 
 

konané dne 20. 04. 2016  jako řádné
číslo usnesení 16/523/2016
 
Předkladatel: Konrádová Tatiana, Bc., členka Rady MČ P5

Žádost o zřízení společného nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o zřízení společného nájmu bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.  uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 1+1 na adrese
, Praha 5, k. ú. Košíře, s
a
, oba bytem na uvedené adrese, na dobu neurčitou s platností a účinností od data podpisu za nájemné ve výši 119,48 Kč/m2/měs. na základě žádosti
o rozšíření smlouvy o nájmu bytu o
(syn)
II.
Ukládá
1. Jirsa Jan, Ing., vedoucí Odboru majetku a investic
1.1.  informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 13. 05. 2016
			      Poměr hlasování 8/0/0		


					
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů